Mansur Hikmet’in yapıtlarının listesi

Kronolojik sıra

Alfabetik sıralama

78  79  1980  81  82  83  84  85  86  87  88  89  1990  91  92  93  94  95  96  97  98  99  2000  01  02

1978
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0080 İran Devrimi ve Proletaryanın Rolü (genel çizgiler) Mansur Hikmet ve Hamit Taqvai src 19781215
13570915
1979
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0090 İşsiz İşçilerin Grev Tarihi’ne Önsöz (Mart 1979) src19790415
13580115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0100 Lenin’in “Burjuva Partilerine Yaklaşım”ına Önsöz src19790715
13580415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0110 Ulusal, İlerici Burjuvazi Miti (1. Bölüm) src19790715
13580415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0130 Felaket Perspektifi ve Devrimin Yeniden Yükselişi: Ekonomik Bunalımın Siyasal Önemi Üzerine Tezler src 19791015
13580715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0160 İran’da Toprak Sorununun Emperyalist Çözümünden Sonra Komünistler ve Köylü Hareketi src 19791231
13581010
1980
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0120 Günümüz Koşullarında Sınıf Savaşımının Asal Cepheleri (Önsöz) src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0140 Marksist Bunalım Kuramına Bir Bakış ve Bağımlı Kapitalizm Konusunda Bazı Çıkarımlar src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0200 Lenin’in Çiftçilerin Devrimci Hareketine Yaklaşımından Çıkarılacak Dersler - Mansur Hikmet ve Mehdi Mirşahzade src 19800315
13581215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0112 Ulusal, İlerici Burjuvazi Miti (1 ila 5. Broşürlerin genel taslağı) src19800415
13590115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0111 Ulusal, İlerici Burjuvazi Miti (2. Bölüm) src19800415
13590115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2660 Dergimizin Bildirisi - Başyazı (Be Suye Sosyalizm, Sayı 1) BSa01 19800723
13590501
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0170 Razmandegan ve İşçi Yolu: Halkçı Sosyalizmin Gerçekleşme Kavgası (1)- Mansur Hikmet, İrec Azerin, Qolam Keşaverz BSa01 19800723
13590501
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2670 Darbeye Karşı Taktik Platform Önerisi BSa01z1 19800802
13590511
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0171 Razmandegan ve İşçi Yolu: Halkçı Sosyalizmin Gerçekleşme Kavgası (2)- Mansur Hikmet, İrec Azerin, Qolam Keşaverz BSa02 19800915
13590615
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2700 Irak Rejimi'nin Saldırısı ve Görevlerimize İlişkin Bildiri BSa03 19800924
13590702
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0020 İran Halkçı Sosyalizminin Üç Kaynağı ve Ögesi BSa03 19800925
13590703
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0010 Savaş, Kuram ve Savaş Kuramı BSa03 19800925
13590703
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2690 Irak Rejimi'nin Saldırısı ve Görevlerimiz Adlı Bildiriye İlişkin BSa03 19801025
13590803
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2710 Özel Kar Yasasının Lağvına İlişkin "Komün İşçi Birimi"nin Görüşleri Konusunda BSa03 19801025
13590803
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0330 İşçi Sınıfının Kurtuluşu Yolunda Mücadele Örgütünün Devrimci Kadro, Üye ve Yandaşlarına Açık Mektup BSa03z1 19801215
13590915
1981
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0040 Asgari Programda Popülizm, “Halkın Fedaileri Ne Diyor”a Bir Eleştiri ve Dördüncü Cilde Önsöz BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0030 Burjuva-Emperyalist Karşıdevriminin İki Kanadı BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0060 Devrimin Durumu ve Liberallerin Özgül Konumu BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0070 Razmandegan’ın Bunalımı : Popülizm Çıkmazda BSa04z1 19810326
13600106
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2610 Varolan Durum, Perspektifler ve Komünistlerin Görevleri - KMB 17 Haziran 1981 Tarihli Bildirgesi BSa4Z2 19810619
13600329
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2590 Komünist Militanlar Birliği'nin 17 Haziran Bildirgesi'nin Önemine İlişkin - 1981 emkT28x 19810915
13600615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0370 Komala ve Komünist Militanlar Birliği Ortak Programı Taslağı Üzerine Bir Tartışma src 19811215
13600915
1982
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0430 Komala Üçüncü Kongresi Açış Oturumunda Konuşma (Mayıs 1982) k3k8205 19820515
13610215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2760 İran Komünist Partisi'nin Kuruluşu Yolunda Pratik Adımlar KK04 19820815
13610515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0500 Komünist Militanlar Birliği’nin Birinci Kongresi’nin Tartışmaları ve Kazanımlarına Bir Bakış (Kapanış Oturumunda Konuşma) BSa05 19821215
13610915
1983
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2770 Rejim Neden Korkuyor? Rejimin Parti Programı Güçlerine Son Saldırılarına İlişkin KK05 19830115
13611015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2650 Be Suye Sosyalizm’in Çalışma İlkeleri - Başyazı, Be Suye Sosyalizm, Sayı 5 BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0420 İran Komünist Partisi Neye Bağlı (Genel Taslak) Mansur Hikmet ve F. Partow BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2640 Komünist Militanlar Birliği Merkez Komitesi'nin Birinci Kongre'ye Raporu BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2780 Kürt Halkı'nın Devrimci Hareketi Karşısında Komünistlerin Propaganda Görevlerine İlişkin Bazı Temel Noktalar KK07 19830430
13620210
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0180 İşçi Yolu’nun (Rah-e Kargar) Varlığını Duyurma Yöntemi KK08 19830615
13620315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0320 Hareketimizin Güçlü Yönü BSa06 19830729
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2720 Komünist Parti'yi Örgütleme Ön Oturumunda Parti Tartışmasının Ana Noktaları BSa06 19830811
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2490 Komünistler ve Popülist Pratik BSa06 19830811
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0550 İran Komünist Partisi’nin Özellikleri ve Görevleri (Devrim sesi Radyosu’yla Söyleşi) K02z1 19830911
13620620
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2800 Komünist'in Görevleri ve Perspektifi (Başyazı, Komünist, Sayı 2) K02 19831111
13620820
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0220 Burjuvazi ve Alternatifler Gürültüsü (Komünist, Ek 2) K03 19831221
13620930
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0230 İşçi Örgütlerini Kurma İşçilerin Görevidir (Komünist, sayı 3) K03 19831221
13620930
1984
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0240 Komünist Parti Devrimci Demokrasinin Yılmaz Savunucusu (Komünist, sayı 4) K04 19840120
13621030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2810 Fazla Mesainin Yasaklanması Sloganına İlişkin K05 19840219
13621130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0250 Parti Birliklerinde Aksiyonizm Tehlikesi (Komünist, sayı 6) K06 19840321
13621230
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0190 İşçi Yolu ve Afgan Göçmenler: “Kabus mu Gerçek mi?” K09 19840415
13630115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0260 Ulusal Direniş Konseyi ve Devrim Sorunu (Komünist, sayı 8) K08 19840521
13630131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0280 Parti Birliklerinin Faaliyetlerinin Bazı Güvenlik Yönlerine Bir Bakış (Komünist, sayı 12) K12 19840721
13630430
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0270 Halkın Mücahitleri Pazarlık Evresinde (Komünist, sayı 11) K11 19840811
13630520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0510 Komünist Birlik’in (Vahdat-i Komonisti) Eleştirisi: Sol Liberalizmin Anatomisi (1. Bölüm) BSb01 19840815
13630515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2220 Editörün Notu - Be Suye Sosyalizm (Sosyalizme Doğru), İkinci Dönem, No. 1 BSb01 19840823
13630601
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2730 Komünist Önderliğin İlkeleri ve Yöntemleri BSb01 19840915
13630615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1140 Kürdistan Emekçi Halkının Hakları Bildirgesi BSb05 19840915
13630615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0350 Özgürlük, Eşitlik, İşçi Yönetimi (18 Kasım 1984) K14 19841119
13630828
1985
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0290 Birlikler ve Sürmekte Olan İşçi Eylemleri (Komünist, sayı 16) K16 19850219
13631130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0490 İslam Gözüyle Kadın, Kadın Gözüyle İslam: Halkın Mücahitleri ve Kadın Sorunu – Mansur Hikmet ve Azer Macedi K17 19850318
13631227
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2840 Halkın Mücahitleri Parodi evresinde K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2830 Komela'nın Devrim Mahkemeleri ve Liberallerin İncinmesi K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2860 Rençberan Partisi'nin Dil Sürçmesi K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2850 Yeniden Rah-e Kargar (İşçi Yolu) ve Afgan Mülteciler Konusunda K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0480 Halkın Mücahitleri’nin “İdeolojik Devrimi”nin Gerçek İçeriği K19.20 19850604
13640314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0470 İşçi Yolu ve “Sosyalist Papazlar” K19.20 19850604
13640314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0360 Parti Birlikleri ve İşçi Eylemleri: Aleni Ajıtatör ve Ajitasyonun Önemi Üzerine K17.20 19850615
13640315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0310 Kısa Bir Bildiriden Çıkarılacak Dersler (Komünist, sayı 22) K22 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0300 Komünist Çalışma Yöntemi, Yeniden Bir Değerlendirme, Birinci Bölüm (Komünist, sayı 22) K22 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0530 Kürdistan’da İç Savaş ve Komünist Birlik: Sol Liberalizm Nerede Durdu? Kasım 1985 K23 19851115
13640815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2050 Devrimci Dönemlerde Devlet BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2420 İran Komünist Partisi İkinci Kongresi Tartışmalarına İlişkin Komünist'le Söyleşi, No. 26-29 K26-29 19851215
13650915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0520 Komünist Birlik’in Eleştirisi: Sol Liberalizmin Anatomisi (2. Bölüm) BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0540 Komünist Birlik’in Eleştirisi: Sol Liberalizmin Anatomisi (2. Bölüme Ek: Komünist Birlik’in İktisadiyatı-Endüstüryel Burjuvazi Konuşuyor) BSb0219851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1920 Üretken ve Üretken Olmayan İş Üzerine (Önsöz) BSb02 19851215
13640915
1986
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2430 Konsey ve Sendika Tartışmasındaki Anahtar Sorunlara İlişkin BSb03 19860215
13651115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2440 Yeniden Konseylere İlişkin BSb03 19860215
13651115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1160 Rusya İşçi Devrimi’nin Sapma ve Yenilgisinin Zemini (Parti İçi Bir Seminer’den Seçmeler) BSbZ1 19860315
13641215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2740 Sweezy ve Betelheim'in Son Tartışmalarına İlişkin BSbZ1 19860315
13641215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1210 İşçiler Arasında Örgütlenme Siyasetimiz: İKP İkinci Kongresi’nden Sonra Tartışmaların Özeti K28 19861015
13650715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2750 Sovyetler'de Proletaryanın Yenilgisinin Ana Etkenleri (Parti İçi Bir Oturum) BSbZ2 19861115
13650815
1987
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2450 İşçi Sınıfının Kitlesel Örgütlerine İlişkin Bildirge: Konsey, Genel Oturum ve Sendika - İKP Merkez Komitesi Onuncu Plenumu'nca Onaylandı K35 19871115
13660815
1988
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2460 İşçi Sınıfının Kitlesel Örgütleri - Komünist'le Söyleşi, No. 37 K37 19880315
13661215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2500 Rusya İşçi Devrimi Deneyiminin Sosyalist Bir Eleştirisinin Ana Hatları BSbZ3 19880415
13670115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3080 Kürdistan Hareketinde Bizim Stratejimiz K41 19880715
13670415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3360 Demokrat parti’nin konumunun değerlendirilmesi – komala altıncı kongresi’nde onaylanan bildirge K41 19880715
13670415
1989
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3180 1 Mayıs Eylemine İlişkin Parti'nin Siyaseti - İran Komünist Partisi Kent Komitesi Semineri (Mart 1989) audio audio 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0560 İşçi Komünizmi Semineri Audio Jeld6 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0450 İşçi Örgütlenmesi Siyasetimiz Üzerine (Parti İçi Bir Seminerde Konuşma, Birinci Bölüm) (Komünist, sayı 48) K48.49 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0580 Kürdistan’da Örgütlenme Siyasetinin Pratik Çıkarımları Audio audio 1989mmdd
1368mmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2380 İran Komünist Partisi ve İşçi Üyeliği K51.52 19890815
13680515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1180 Komala’nın Geleceği ve Faaliyetimizin Perspektifi – Parti’nin Kürdistan’daki Faaliyeti Üzerine FHK 19890815
13680515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3090 Komünist İşçiler Ne Diyorlar? K53 19890915
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0460 İşçiler ve Devrim (Komünist, sayı 53, Eylül 1989) K53 19890915
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0340 İKP Üçüncü Kongresi’nde Konuşma –“Uluslararası Koşullar ve Komünizmin Durumu” konusunda bir açıklama BSb03 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3270 Dikkat! güvenliğinizi gözetin! karikatür src 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0380 Uluslararası Koşullar ve Komünizmin Durumu (İKP Üçüncü Kongresi’nde Konuşma) BSb03 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1240 Farklarımız, İşçi Komünizmi Konusunda (Be Suy-e Sosyalizm) BSb04 19891115
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1190 Parti’nin Kürdistan Örgütü’ndeki Son Tartışmaların Genel Değerlendirmesi (16. Plenum’a) (Mansur Hikmet, Rıza Muqaddam, İrec Azerin) FHK 19891119
13680828
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1200 Kürdistan’daki Sol Yoldaşlara Açık Mektup (16 Aralık 1989) FHK 19891217
13680926
1990
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2600 Ucuz Emek, Suskun İşçi: İslam Cumhuriyeti Çalışma Yasası Taslağının Değerlendirilmesi RadioCPI 19900315
13690115
It
Sp
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2540 Doğu Avrupa'daki Gelişmeler ve İşçi-Sosyalizmi İçin Olasılıklar KarEm01 19900515
13690215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0590 İşçi Komünizmi Fraksiyonu’nun Kuruluş Bildirgesi (13 Haziran 1990) src 19900613
13690323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0595 İşçi Komünizmi Fraksiyonu'nun Kuruluş Bildirgesi (Parti Aktivistlerine Hitaben İç Belge, 31 Temmuz 1990) K58 19900801
13690510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0410 İran Komünist Partisi’nin İşçi Komünizmi Fraksiyonu’nun Kuruluşu Üzerine Söyleşi (9 Haziran 1991) K58 19900815
13690515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2990 Yaşasın Fabrika Komünist Komitesi Pd4.23 19900915
13690615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2870 İran Komünist Partisi Kürdistan Örgütü'ndeki Yoldaşlara (Eylül 1990) K59 19900916
13690625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2900 İran Komünist Partisi Siyasi Bürosu'nun Eylem Planı (Eylül 1990) K59 19900916
13690625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2880 İran Irak Barışının Parti'nin Kürdistan'daki Faaliyetine Etkileri (Komünist'le Söyleşi, Sayı 59) K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2890 On Sekizinci Plenum ve Siyasi Büro'nun Eylem Planı (Komünist'le Söyleşi, Sayı 59) K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2230 Ortadoğu Bunalımına İlişkin - Komünist'le Söyleşi (No. 59) K59 19901015
13690715
1991
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2240 Ortadoğu'da Olası Savaş Karşısında Konumumuza ve Görevlerimize İlişkin İşçi Komünizmi Fraksiyonu'nun Bildirgesi src 19910110
13691020
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2260 Ortadoğu Savaşı'yla İlgili İran Komünist Partisi'nin Bildirisi K60 19910120
13691030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2250 Ortadoğu'da Savaş, Irak Topraklarındaki Komela Üslerinde Durumumuz ve Görevlerimiz src 19910120
13691030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2910 Kürdistan'da Silahlı Mücadele K60 19910215
13691115
Ca
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2270 Yeni Dünya Düzeni'nin Kanlı Gündoğumu - Birleşik Devletler'in Ortadoğu'daki Savaşı KarEm10 19910215
13691115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3280 İşçi komünizmi fraksiyonu yoldaşlarına – mektup ve anket src 19910407
13700118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2280 İran Komünist Partisi Siyasi Bürosu'nun Irak Kürdistanı'ndaki Son Olaylara İlişkin Kararı src 19910417
13700115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2290 Ortadoğu Savaşı'nın Etkileri - Irak Kürdistanı'ndaki Olaylar (Komünist'le Söyleşi, No. 61) K61 19910515
13700215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2300 Nasyonalizm ve Irak Kürdistanı'ndaki Olaylar - Yoldaş Abdullah Mohtadi'nin Üç Yazısına Eleştiri src 19910522
13700205
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2310 İran Komünist Partisi Siyasi Bürosu'nun Komela Önderlik Komitesi'ne Çağrısı - İbrahim Alizade ve Rahman Hüseyinzade'ye src 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2320 İbrahim Alizade'ye Çağrı src 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2330 İran Komünist Partisi Siyasi Bürosu'nun İbrahim Alizade ve Rahman Hüseyinzade'ye Çağrısı src 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2340 İran Komünist Partisi Siyasi Bürosu'ndan İbrahim Alizade ve Rahman Hüseyinzade'ye İki Demokrat Parti'ye Yaklaşıma İlişkin Çağrı src 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2960 İran Komünist Partisi Merkez Komitesi Yirminci Plenumu'na Mektup (1 Ağustos 1991) K63 19910801
13700510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3250 Fraksiyonun anketini dolduran yurtdışındaki yoldaşlara src 19910805
13700514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3240 İşçi komünizmi fraksiyonun konferansına katılma çağrısı, 14-19 eylül 1991 src 19910805
13700514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3290 İran komünist partisi merkez komitesi yirminci plenumu’nun sonuçları konusunda rapor K63 19910903
13700612
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3440 Sovyetler’deki olayların yankıları – kargar-e emruz’la söyleşi, sayı 17, eylül 1991 KarEm17 19910915
13700615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2950 Komünist'in Bu Sayısına İlişkin (Komünist, Sayı 63) K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2940 Parti'den Ayrılma Konusunda Yirminci Plenum'a Açıklama K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2510 Soğuk Savaş'ın Bitişi ve İşçi-Sosyalizmi İçin Olasılıklar - Susie Weisman'la Söyleşi KarEm19 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2630 Yoldaş Mohtadi'nin Bizim Parti'den Ayrılmamız Konusundaki Açıklamalarına İlişkin K63z2 19911017
13700725
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3260 Komünist-işçi partisi’nde çalışmaya ilişkin açıklamalar src 19911114
13700823
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3300 Komünist-işçi partisi’nin kuruluşunun bildiriminden sonra soru yanıt oturumuna katılım çağrısı src 19911115
13700824
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2160 Yalnızca İki Adım Geri: Irak Kürdistanı'ndaki Olaylara ve Yoldaş Abdullah Mohtadi'nin Görüşlerine İlişkin src 19911115
13700815
It
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2620 İran komünist-İşçi Partisi'nin Biçimlenimi Üzerine Bildiri (Enternasyonal, Sayı 1, Kasım 1991) 2620img 19911130
13700808
1992
It
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Sv
Ar
En
Fa
2180 Komünizmin Güncel Sorunlar - İran Komünist Partisi'nden Ayrılma Nedenlerine İlişkin K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0660 Marksizm ve Günümüz Dünyası (Enternasyonal’le Söyleşi) Ant001 19920315
13701215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0770 Komünist-İşçi Parti’nin Temelleri ve Teorik Arka Planı Ant002 19920615
13710315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0610 Celal Talebani’nin Irak Kürdistan’ındaki İşçi Konseylerine Karşı Fetvasına Yanıt KarEm27 19920715
13710415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3350 İran tribün dergisinin sol partilere yaklaşımı üzerine – yoldaş asqar karimi’ye mektup src 19921024
13710801
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3340 Yurtdışında partili faaliyet – iran komünist-işçi partisi üyelerine src 19921210
13710919
1993
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1050 İşçi Komünizmi Irak’ta Birleşik Partisini Gereksiniyor (10 Şubat 1993) Ant004 19930210
13711121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1060 ABD Seçimleri, Somalya (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 4, Mart 1993) Ant004 19930215
13711215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0990 Irak Solu’na Karşı Görevlerimiz (5 Temmuz 1992) Ant004 19930215
13711215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1070 Rusya Seçimleri (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 5, Nisan 1993) Ant005 19930315
13720115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3330 Irak komünist-işçi partisi’nin fiili kuruluş sürecinin taslağı src 19930420
13720131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3320 Irak komünist-işçi partisi’nin kuruluşu konusunda – ıraklı yoldaşlara mektup src 19930420
13720131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1071 Rafsancani, Ölüm Listesi, 1 Mayıs (Başyazı) Ant006 19930515
13720215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0880 Demokrasi: Kuruntular ve Gerçekler Ant04-7 19930715
13720515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3230 Yoldaş Cafer Resa’nin mektubu bahanesiyle – Bir okur gözüyle src 19930715
13720424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1080 Kimin Yanında? İran’nın mı ABD’nin mi? (Başyazı, Enternasyonal, sayı 7) Ant007 19930815
13720515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3100 Partili Yoldaşlara Birkaç Söz: Parti Yayınlarının Doğrudan Dağıtımının Önemi Ant008.9 19931015
13720715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3310 Komünist-işçi partisi yürütme kurulu’na – geçiş dönemi ilkeleri konusunda anımsatma – iran komünist partisi merkez komitesi’nin itiraz mektubuna yanıt src 19931019
13720727
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0670 Rusya seçimleri (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 8 ve 9, Eylül 1993) Ant008 19931015
13720715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0680 Rusya’da Referandum (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 10, Aralık 1993) Ant010 19931215
13720915
1994
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1072 Rusya'da Geri Dönüş Dalgası (Başyazı) Ant011.12 19940215
13721115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0690 Son Bunalım: İslami Rejimin Ekonomik Bunalımının Siyasal Kökleri Ant011 19940215
13721115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0720 ABD’nin İran Rejimi Konusunda Siyaseti, Güney Afrika Seçimleri (Başyazı) Ant013 19940415
13730115
Ca
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0710 Yaşamda ve Ölümde Kadın: Fredrick West’ten Anthony Kennedy’ye Ant013 19940415
13730115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0740 Bir Dönem Biterken, Birinci Kongre’nin Açış Konuşması Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0750 Küba (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 15, Eylül 1994) Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0730 Mücahidin’in Yasak Rüyası: Mücahidin Devleti Neden Olanaksız? Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0790 İkinci Plenum’un Irak’ın Siyasal Sahnesine Müdahale Etmenin Zorunluluğu Konusundaki Kararı (Aralık 1994) Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0780 İkinci Plenum’un İslam Cumhuriyeti’nin Devrilmesi Sürecindeki Olası Tehlikelerle İlgili Kararı (Aralık 1994) Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0760 İran Komünist-İşçi Partisi Siyasi Bürosu’nun İran Kürdistan’ında Kürt Sorununun Çözümüyle İlgili Bildirgesi (Kasım 1994) Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0800 İslami Terörizm (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 16, Aralık 1995) Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0700 Ulus, Milliyetçilik ve İşçi Komünizmi Programı Ant011.16 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3430 İslam cumhuriyeti siyasal ve ekonomik çıkmazda ve hızla parçalanmaya doğru sürüklenmektedir Ham054 19941215
13730915
1995
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0620 Hambastegi’yle Kara Senaryo Üzerine Söyleşi Ham054 19950115
13731015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0830 Komünist Programımızın Temelleri Yerinde Duruyor (Rah-i Azadi dergisiyle söyleşi) Ant018 19950215
13731115
It
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0600 Daha İyi Bir Dünya: Komünist-İşçi Partisi Program Ant017 19950315
13731215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0810 Kara Senaryo, Ak Senaryo: İran’da Siyasal Gidişin Yönü Konusunda Bir Tartışma Ant018 19950415
13740115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0630 Bildiri: Eşeğe Ters Binmenin Sorunları (Komala’nın Son Bildirilerine Yanıt, 30 Mayıs 1995) Ant018 19950530
13740309
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0820 Irak Kürdistan’ının Bağımsızlık İsteği Savunulmalıdır: Tartışmanın İlk Taslağı Ant018 19950615
13740415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0840 İran’a Ekonomik Ambargo (Başyazı) (Enternasyonal, sayı 18, Temmuz 1996) Ant018 19950615
13740415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0835 Siyasi Büro Kararı: Parti’nin Propaganda ve Taktiklerinde Kara Senaryo Tartışmanın Önemi Üzerine Ant018 19950618
13740328
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0860 İran Komünist-İşçi Partisi Örgütsel İlkeleri Ant019 19951215
13740915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0870 Polonya Seçimleri (Başyazı) Ant019 19951215
13740915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0850 Sessizliğe Övgü: “Sol” ve Kara Senaryo Tartışması Ant019 19951215
13740915
1996
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0890 Diplomasi mi Siyasal Seçim mi: Bölgesel Çekişmelerde Yeni Komala Ant020 19960415
13750115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0900 İran’da Legal Muhalefet (Başyazı) Ant020 19960415
13750115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2370 Latin Alfabesi'nin Suçu Yok: Alfabe Değişikliği ve Ulusal Kimlik - Xatte Now (Yeni Yazı), No. 1 XatteNow1 19960515
13750215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0650 Çağrı: Enternasyonal İçin Sermaye Sandığına Yardım Edin Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0640 Demokrasinin Tatlı Çocuğu Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0930 Federalizm Gerici Bir Slogandır (Enternasyonal’le Söyleşi) Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0920 Federalizm Sloganı Kınanmalıdır (İran Komünist-İşçi Partisi Siyasi Büro Bildirgesi – Mayıs 1996) Ant021 19960615
13750215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0940 İsrail seçimleri (Başyazı) Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0950 Irak Kürdistanı’nın Geleceğine İlişkin Gerici Planlar Kınanmalıdır (12 Eylül 1996) Ant022 19960912
13750621
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0960 Demokrasi ve ABD Seçimleri (Başyazı) Ant022 19960915
13750615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0970 Büyük Olaylar, Küçük İnsanlar: Abdullah Muhtadi’nin Son Açıklamalrı Konusunda src 19961215
13750915
1997
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1010 Clinton’un İkinci Dönemi, Küba ve Ajanslar (Başyazı) Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1000 Ferec Serkuhi Derhal Serbest Bırakılmalıdır Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0980 Uydular ve Plastik Al-i Ahmetler Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1020 Daha İşin Başındayız (Petrol İşçilerine) (25 Şubat 1997) Jeld8 19970225
13751105
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1260 İslami Rejimin Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İlişkin (Bildiri) src 19970528
13760307
Ca
Fr
Sp
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1035 İslam, Çocuk Hakları ve İşçi Yolu’nun Türban-Gate’i Ant024 19970613
13760323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1030 Hatemi’nin Seçilmesinin Ardından (Enternasyonl’le Söyleşi) Ant024 19970615
13760315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1040 Türkiye (Başyazı) Ant024 19970615
13760315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1045 Kürtaj (Hambastegi Dergisiyle Söyleşi) Ham073.4 19970915
13760615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1270 Hatemi’nin Seçilmesi ve Rejim Yanlısı Muhalefetin Yeniden Yükselişi (Siyasal Büro Bildirgesi) Jeld8 19971001
13760720
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1290 Yenilenlerin Savaşı (İran’daki Son Olaylarla İlgili Siyasi Büro Bildirisi) src 19971201
13760910
1998
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1300 İlk Cumhuriyet, Son Cumhuriyet Ant026 19980115
13761015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1280 İran’daki Siyasal Olaylara İlişkin Söyleşi Ant026 19980115
13761015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2360 Hatemi'nin Seçilmesi ve Geleceğin Ufku - Puşeh, No. 1 Pushe01 19980315
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1310 İran’da Siyasal Partilerin Faaliyeti Üzerine (Fransa Sesi Radyosu’yla Söyleşi) Iskra002 19980320
13761229
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2190 Albrıght, Kosova ve Geçici Bir Düşünce Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1320 Baskının Türbanı Altında (İskra, sayı 3) Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2200 İki Süpergüç - Amerika'yla Irak'ın Karşılaşması Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1330 Soruş’un Konuşmasının Dağılması Üzerine Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1340 İran’daki Son Siyasal Gelişmeler (Radyo Hambastegi’yle Söyleşi, Stokholm) src 19980418
13770129
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1350 İkinci Türden İfade Özgürlüğü Iskra005 19980515
13770225
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2550 İran Komünist-İşçi Partisi İkinci Kongresi'ndeki Tartışmalara İlişkin - İskra'yla Söyleşi Iskra006 19980515
13770215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1360 İfade Özgürlüğü (Radyo Enternasyonal, Stokholm, İsveç) Iskra007 19980612
13770322
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3120 İskra Soruyor: Mansur Hikmet'e, Asqar Karimi'ye ve Fatih Şeyhülsilami'ye Bazı Sorular Ant027 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3130 İslam Cumhuriyeti'yle Amerika'nın İlişkilerinin Normalleştirilmesine Evet mi Hayır mı, Neden? Rah-e Kargar'in Mansur Hikmet'e Sorusu Ant027 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1370 Sivil Toplum Üzerine Iskra011 19980831
13770609
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3420 Yoldaş Hikmet Kutani’nin ölümüyle ilgili mesaj – 9 eylül 1998 Iskra012 19980909
13770618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1150 Cellat Laceverdi Suikasta Uğradı (İskra, sayı 11, 23 Ağustos 1998) Iskra011 19981023
13770801
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1900 Parti Ve Toplum: Baskı Grubundan Siyasal Partiye Ant029 19981115
13770815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1930 İslam Cumhuriyeti’yle Taliban Arasında Gerginlik (İskra’yla Söyleşi) Iskra015 19981113
13770822
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1935 İslam Cumhuriyeti’yle Taliban Arasında Gerginlik (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi) AntRS 19981115
13770824
1999
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1380 Devir Değişti: Siyasi Büro Bildirgesi (5 Ocak 1999) Iskra020 19990105
13771005
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3220 İsrail’in temel sorunu din üzerine kurulmuş olmasıdır – Safa Haezi’yle söyleşi src 19990115
13771015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1130 Kiyumars Navidi ile Söyleşi: Biz Kimsenin Panelini Dağıtmayız Didar23 19990221
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1135 Kiyumars Navidi İle Söyleşi: Üç Milyon Kişiyi Seferber edip Erki Ele Geçirebiliriz (Didar Dergisi, No. 24) Didar24 19990227
13771221
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3140 İslam ve İslam'dan-Arındırma Ant028 19990315
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3020 Yoldaş Bahman Şefik'in "1 sayılı Belge, Komünist Bir Enternasyonal Üzerine Tezler" Başlıklı Yazısına İlişkin est 19990319
13771228
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3030 Ejderhanın Gözünden: Bahman Şefik'in İlk Yazısına İlişkin est 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3040 Parti Yurtdışı Komiteleri ve Aktivistlerine: İstifa Eden Yoldaşların Bildirilerine Yaklaşım Biçimi Üzerine est 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3050 İran Komünist-İşçi Partisi Üye ve Aktivistlerine - Konu: Yoldaş Rıza Mukaddam'in Parti'den İstifası est 19990408
13780119
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3060 Üye ve Aktivistlere - Yoldaş Rıza Mukaddam'in Parti'den Ayrılmasına İlişkin est 19990410
13780121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3070 Yoldaş Rıza Mukaddam'in İran Komünist-İşçi Partisi'nden Ayrılmasına İlişkin Bildiri Est 19990412
13780123
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2560 Parti Kadar Berk Bahs1 19990413
13780124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2350 Öcalan'ın Kaçırılması: Nedenleri ve Sonuçları Pushe04 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2570 Elveda Yoldaş est 19990420
13780131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3010 İstifalara İlişkin Belgere Önsöz ve Açıklama est 19990424
13780204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1390 İran İşçi Hareketinin Durumu (Özgür Radyo’yla 1 Mayıs 1999’da Söyleşi) Ant029 19990501
13780211
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1840 İran İslam’a Karşı Saldırının Sahnesi Olacaktır (Radyo Hambastegi) Ham088 19990613
13780323
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1810 İslam Toplumdaki Lumpenizmin Bir Parçasıdır (Radyo Hambastegi) Ham087 19990613
13780323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3150 Merkez Komintesi'nin Beş Üyesinin İstifasına İlişkin Ant029 19990615
13780315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2580 Na-Kahramanlar src 19990702
13780312
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1410 Petrol İşçilerine (13 Temmuz 2000) Ant030 19990702
13780423
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2980 İran'da Yaz 1999 Olaylarına İlişkin İsveç Hambastegi Sesi Radyosu'yla Söyleşi Audio RSHam 19990815
13780515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1400 Rejimi Devirecek Kitlesel Hareket Başlıyor (Radyo enternasyonal’le Söyleşi) (Ağustos 1999) Ant030 19990815
13780515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2970 Bu Sizlerin Partisi! Soru Yanıt Açık Oturumunda Konuşma - Stokholm, Ekim 1999 Audio A.tape 19991015
13780715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3170 Merivan Kenti Çevresinde İran Komünist-İşçi Partisi Silahlı Güçlerinin Askeri Çıkartması - Enternasyonal'le Söyleşi Ant031 19991015
13780715
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2470 Önce Çocuklar Uluslararası Kampanyası'nın Temel Belgesi - Süreyya Şahabi, Mansur Hikmet Ant032 19991113
13770822
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3000 Rejim Kanatlarının Çekişmesi ve Geleceğin Perspektifi Pushe05 19991215
13780915
2000
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1420 İslami Parlamento Seçimleri Üzerine (Radyo Enternasyonal) Ant032 20000107
13781017
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1430 Halk Seçimini Yaptı (Merkez Komite Bildirisi, 15 Ocak 2000) src 20000115
13781025
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3160 İran Komünist-İşçi Partisi Kadrosu Yoldaş Ahmet Amiri'nin Ölümü Ant032 20000215
13781115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2170 İran İslami Parlamentosu Altıncı Dönem Seçimlerine İlişkin - BBC Sesi Radyosu Farsça Servisi'nin Yuvarlak Masa Toplantısı Audio BBC BBC 20000305
13781214
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1440 İslami Rejimin Siyasal Bunalımına İlişkin Bazı Notlar – Son Perde (5 Mayıs 2000) AH001 20000505
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1090 13 Musevi Yurttaşın Göstermelik Mahkemesi (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi, 5 Mayıs 2000) AH004 20000506
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1960 13 Musevi Yurttaşın Göstermelik Mahkemesi Konusunda Söyleşi RadioA 20000506
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1460 Berlin Konferansı ve İslami Yönetimin Kanatları (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi) AH002 20000512
13790223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1450 Zaferden Kaçış! –Son Perde (2) AH002 20000512
13790223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1470 Üçüncü Kutbun Ortaya Çıkışı –Son Perde (3) (19 Mayıs 2000) AH003 20000519
13790230
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1480 Doğru Yolda Fırtına: İslam Rejiminin Altıncı Meclisi Oluşuyor AH004 20000526
13790306
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1940 Parlamento’nun Oluşumundan Sonra Yönetimdeki Kanatlar (Radyo Enternasyonal) AH005 20000602
13790313
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1770 Seçim Sonuçları (Özgür Radyo’yla Söyleşi) src 20000608
13800319
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1870 Yirmi Yıl Geçti: 19 Haziran 1981 (Radyo Enternasyonal 12 Haziran 2001) RadioA 20000613
13790323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1500 Üç Hareket, Üç Gelecek: Son Perde (16 Temmuz 2000) AH007 20000616
13790327
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1910 19 Yıl Geçti: 19 Haziran 1981 (Radyo Enternasyonal) AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1520 Ekonomi mi Siyasal Açılma mı Eşeklere Ait? AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1530 Hatemi’nin Almanya Yolculuğu: Almanya’yı Onlara Dar Edeceğiz AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1540 Yasama Gücü ve Gelişme Sorunu AH009 20000630
13790410
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1550 Bu Seyit Glasnost’tan Anlamaz AH011 20000714
13790424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2080 Biz Kalırız, Sizlerse Gidicisiniz: Yurtsever Birlik’in Kürdistan Halkına Karşı Cinayetleri AH012 20000721
13790431
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1560 Şimdi Herkes “Reform” İstiyor, Parolalar Savaşı AH012 20000721
13790431
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1570 2 Hordad’ın Temelleri, Son Perde, 28 Temmuz 2000 AH013 20000728
13790507
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1800 Tahran’dan Sevgilerle- Keyhan Değirmene Su Taşıyor AH014 20000804
13790514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1250 Parti’nin Şamlu’nun Ölümü Konusunda Tavır Takınmaması (Babek Yezdi’ye Bir Mektup, 6 Ağustos 2000) src 20000806
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1580 Erken Gelen Duello: Hameneyi’nin Buyuruğu Her İki Kanadın Çıkmazını Açığa Vuruyor (11 Ağustos 2000) src 20000811
13790521
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1590 Yasama’yi Ararken! (11 Ağustos 2000) AH015 20000811
13790521
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3190 Ücretli İşin Ortadan Kaldırılması - Ali Javadi'yle Söyleşi (Radyo Enternasyonal, Ağustos 2000) audio RadioA 20000815
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1850 Komala’da Bunalım ve Kürt Milliyetçiliğinin Yeniden Yapılanması AH016 20000818
13790528
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1600 2 Hordad’dan Sonra Yaşam (Radyo Enternasyonal) AH017 20000825
13790604
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1610 2 Hordad’ın Geleceği – Radyo Enternasyonal’le Söyleşi (27 Ağustos 2000) AH018 20000901
13790611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1620 Hatemi’yi Aşmak (8 Eylül 2000) AH019 20000908
13790618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1980 Parti Üçüncü Kongresi Konusunda Söyleşi AH020 20000915
13790625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1630 İran’da Siyaysal Durumla İlgili Bildirge (14 Ekim 2000) AH024 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1635 İran'da Siyasal Durumla İlgili Bildirge (Üçüncü Kongre'de Konuşma, 14 Ekim 2000) audio AH048 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1950 Komünist-İşçi Partisi Üçüncü Kongresi Tartışmaları Konusunda Söyleşi (Radyo Hambastegi) audio RadioA 20001016
13790725
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3730 Hakkında Kapitalizmin ilişkilerine - radyo enternasyonalle sylesi audio RadioA 20001017
13790726
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1120 Radyo Enternasyonal’in Mansur Hikmet’le Komünist-İşçi Partisi Üçüncü Kongre Tartışmaları konusunda söyleşisi AH024 20001030
13790729
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2090 İdam Cezası Taamüden Adam Öldürmenin en İğrenç Biçimidir AH026 20001103
13790813
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2030 2 Hordad Ölmedi! Etkin Can Çkişme AH027 20001110
13790820
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3410 İran’ın siyasal durumuyla ilgili bildirge – radyo enternasyonal’le söyleşi Audio RadioA 20001116
13790825
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2150 Haftanın Siyasal Yazıları AH028 20001117
13790827
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1660 Yirmi Yıl Seri Cinayet AH029 20001124
13790904
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1670 Seçimler Kabusu (8 Aralık 2000) AH031 20001208
13790918
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1680 Halk, Parti, Seçimler (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi) AH032 20001215
13790925
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2520 İran Komünist-İşçi Partisi Merkez Komitesi On üçüncü Plenumu Kapanış Bildirgesi Ant033 20001218
13790928
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1110 İran Komünist-İşçi Partisi 3. Kongresi Açış Konuşması (13 Ekim 2000) AH034 20001229
13791009
2001
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1690 İslam Cumhuriyeti’nin Korkutma Siyasetini Yenilgiye Uğratalım (12 Ocak 2001) AH036 20010112
13791023
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1700 Berlin’in Öğrettikleri (19 Ocak 2001) AH037 20010119
13791030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2070 Politik İslam’ın Yükselişi ve Düşüşü (Porseş Dergisi’yle Yuvarlak Masa Toplantısı) PORS03 20010200
13791100
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1710 Halk Katilleri Tanıyor AH039 20010202
13791114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3901 Açık Beyanı - Tüm Bütün Avrupa Bankalar ve Finansal Kuruluşlara src 20010205
13791114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0910 Yenilmeyenlerin Tarihi: 79 Devrimi Anısına Birkaç Söz AH040 20010209
13791121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3200 Marks’ın Kapital’nin yeniden okunması – londra marks derneği’nde seminer Audio audio 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1720 Tedirgin Hafta (16 Şubat 2001) AH041 20010216
13791128
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1730 Tünel Sonunda Işık Göründü: Müjdeler Olsun, Sıradaki Ilımlı Molla Beliriyor! (23 Şubat 2001) AH042 20010223
13791205
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1890 İran Halkına Yılbaşı Kutlama Mesajı src 20010321
13800101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1740 Hatemi Olmaksızın İslam Cumhuriyeti (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi) (23 Mart 2001) AH046 20010323
13800103
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3210 İran’da komünizm zafere ulaşabilir mi? – londra marx derneği’nde seminer Audio audio 20010324
13800104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3370 Komala’da bunalım ve ayrışma – londra Marx derneği’nde seminer Audio audio 20010324
13800104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3400 İşçi komünizminin alternatifi – radyo enternasyonal’le söyleşi Audio RadioA 20010330
13800110
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1820 Enternasyonal Haftegi Bir Yaşında AH051 20010427
13800207
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1750 7 Haziran İslam Cumhuriyeti’ne “Hayır” Günüdür (6 Mayıs 2001) AH053 20010506
13800216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2110 Yakın Karşılaşma: Tıbbi Bir Bildirim AH055 20010525
13800304
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2130 7 Haziran Direniş Günüdür (Bir Söyleşi) AH056 20010601
13800310
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3380 Dokuz temmuz ve rejimi devirme hareketi – ali javadi’yle söyleşi Audio RadioA 20010615
13800415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1780 Biz Çoğunluğun Temsilcisiyiz: Seçimlerden Sonra İran (22 Haziran 2001) AH059 20010622
13800401
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1790 Yönetimin Hiçbir Kanadı Halk Hareketini Önleyemez AH062 20010713
13800422
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2040 Hambastegi’nin Kurucuları: Teşekkür ve “Düzeltme” HamH 20010720
13800429
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2100 Halk Seçimini Yapmalı- Muhalefet Üzerine Bir Tartışma AH066 20010810
13800519
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2060 Parti Önderliğini Örgütleme Taslağı, Merkez Komite’nin On dördüncü Plenumunda Onyalanmıştır (Eylül 2001) AH071 20010907
13800616
It
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1880 Terörizmi Yok Etmek Bizim Görevimizdir-Mansur Hikmet’le Bir Tartışma AH071 20010914
13800623
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1990 11 Eylül’den Sonra Dünya, Birinci Bölüm: Teröristlerin Savaşı AH072 20010921
13800630
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2010 11 Eylül'den Sonra Dünya, Üçüncü Bölüm: Siyasal İslam'ın Düşüşü AH073 20010928
13800706
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2020 11 Eylül'den Sonra Dünya, Dördüncü Bölüm: Afganistan'dan Sonra AH075 20011012
13800720
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2000 11 Eylül'den Sonra Dünya, İkinci Bölüm, "Uygar Dünya" Nerede? AH077 20011026
13800804
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1860 Komünist-İşçi Parti’nin Onuncu Kuruluş Yıldönümü Bahanesiyle (Söyleşinin 1. Bölümü) AH082 20011130
13800909
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3390 Daha iyi bir dünya – Radyo Enternasyonal’le söyleşi Audio RadioA 20001215
13780915
2002
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0000

Date Not Available
Ca
Fr
Sp
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2530 Sol Nasyonalizm ve İşçi Sınıfı Komünizmi: İran Deneyiminin Eleştirisi src 1987
1364
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1935 Altıncı Meclis’ten Sonra İslami Yönetimin Kanatları (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi) AntRSyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1220 Dipnotlar, Notlar, Kronoloji src yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1970 İran’daki Son Suikast Dalgası Konusunda (Radyo Enternasyonal’le Söyleşi, Stokholm) srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1100 İşçi Sınıfı ve Siyasal Erk Bildirgesi Konusunda (2) Aleyhteki Konuşmaların Ardından srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2140 İslami Rejimin Siyasal Bunalımına İlişkin Bazı Notlar – Son Bunalım srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2480 Komünist Pratik Üzerine src yymmdd
ssmmrr

Translated by Siyaveş Azeri
   sosyalizm çağrısı olmaksızın,
sosyalizm umudu olmaksızın,
sosyalizm “tehlikesi” olmaksızın
dünya bir bataklığa dönüşür!