صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1860
عنوان مطلب مصاحبه بمناسبت دهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 82   AH082
تاريخ 13800909 - 20011130
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H82.vnf
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20221009 - انتشار متن کُردی ترجمۀ کاوه عمر
قدم بعدى


Last updated: 05 Oct 02 | 2022-10-09