Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

Den islamiska terrorismenEn våg av islamiska mord har sköljt över Mellanöstern och Nordafrika. Offren för denna våg är de vanligaste av vanligt folk. I Egypten och Algeriet skjuter de och halshugger utlänningar – de må vara arbetare, turister eller pensionärer. De bombar och dödar skolbarn på skolgårdar. De dödar unga flickor som inte underkastar sig tvångsäktenskap. I Tel Aviv mördar de oanande fotgängare – barn, gamla och unga – på gator och i bussar. Och från Israel till Algeriet försäkrar de djärvt en chockad mänsklighet att denna ”väpnade kamp” ska fortsätta.

Det fanns en tid när den traditionella och ”antiimperialistiska” vänstern såg på det blinda våldet och den hämningslösa terrorismen från tredje världens och antivästliga riktningar om inte med beundran så åtminstone med tolerans. Enligt deras mening rättfärdiggjorde den orättvisa de rättslösa nationerna och förtryckta folken led av denna terrorism som en legitim reaktion. Palestinska gruppers, islamiska organisationers och den irländska republikanska arméns (IRA:s) terrorism – vars offer i växande omfattning var oskyddade och oanande civila – var utmärkta exempel på denna ”tillåtliga” terrorism under senare tid. En terrorism som till synes svarade mot förflutna och aktuella orättvisor; en terrorism som till synes uppstod som en reaktion mot förtryckande makters människofientliga och brutala politik. Intressant nog har även den israeliska regeringen genom åren använt precis denna ursäktande rationalisering; dvs genom att syfta på de obeskrivliga folkmorden genomförda av nazistiska och antisemitiska grupper i olika länder mot det judiska folket, har de rättfärdiggjort det brutala förtrycket av det berövade folket i Palestina och det dagliga dödandet av palestinska ungdomar.

Denna typ av rationalisering och den blinda terrorism som grundats på den i Mellanöstern – vare sig av arabiska och palestinska organisationer eller Israelstaten – betraktas från en kommunistisk ståndpunkt som bankrutt och fördöms. Det finns inte det ringaste reella och legitima samband mellan de fruktansvärda olyckor som drabbat det judiska folket detta århundrade och förtrycket och brotten begångna av extrema högerregeringar i Israel mot palestinierna. Det finns inte det ringaste verkliga och berättigade samband mellan det rättslösa palestinska folkets lidanden och den terrorism islamiska eller icke-islamiska organisationer tillräknar dessa människor. Borgerliga stater och fraktioner exploaterar och kapitaliserar på de förtryckta människornas lidande. Fördömande och utrotande av denna terrorism genom arbetarklassen, särskilt i regionens länder, är en livsviktig förutsättning för att sätta arbetarna i ledarskapet av den samhälleliga kampen för att göra slut på det urgamla eländet för Mellanösterns folk.

Det tycks som om den nya vågen av islamiska mord, isynnerhet i Nordafrika, inte längre kräver sådana politiska rättfärdiganden. En turban och ett gevär är tillräckligt för att börja detta föraktliga Jihad mot mänskligheten. Detta är islamisk terrorism och dess källa är den sittande regimen i Iran. Och det kommer att bli i Iran som den ska krossas.


Mansoor Hekmat


Ovanstående artikel publicerades först i Internationalen, på persiska nr 16, november 1994.


Översättning från farsi av Naser Shishegar
hekmat.public-archive.net #0800sv