صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2050
عنوان مطلب دولت در دوره هاى انقلابى
اوريژينال بسوى سوسياليسم شماره ٢ (دوره دوم) آذرماه ١٣٦٦، صفحات ٣ تا ٤٣ BSb02
تاريخ 13640915 - 19851215
فايل پايه فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 2050fa
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود - ترجمه رفيق يوسف محمد.
انجام شده 20021030 - تنظيم و انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى
20030414 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20060515 - اوديوى اين سمينار به سايت اضافه و به مقدمه مقاله لينک شد.
20070218 - چند زيرنويس جديد، با استفاده از جزوه جداگانه منتشر شده‌اى که کورش مدرسى در اختيارمان گذاشت، به متن انگليسى اضافه شد.
20081013 - تنظيم و انتشار متن عربى، ترجمه رفيق يوسف محمد.
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ڕەحیمى تلووعى فەر.
20160115 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez.
قدم بعدى

Last updated: 2016-01-15