Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

Yaşasın Fabrika Komünist Komitesi

İşte koşullar:
    "Kölelik
        eğilirsek
              ve ölüm
                  direnirsek"

Bilindik koşullar.

İlki değildi bu kölelerin ayaklanması
Babalarımızın sırtlarına indirdikleri
Kırbaçtı sanki
Sayın bakanlık görevlisinin elindeki deriden siyah çantası

Sıktık yumruklarımızı, mırıldandık:
                                                “direniriz, kalırız”

Haftada altı gün günde dokuz saat:
Kaç kez mırıldanabilir Enternasyonal?
Köleliğini farkeden kölenin
                                                Kopmuş demektir zincirlerinin yarısı

Evet…
Ama zincirlerin öteki yarısı
                                                hala ağırdır ve de zincir
Yenilmişlerin grevinin ertesinde
Yüz kere daha ağırdır
                                                Ve de yüz kere daha bir zincir

Daha da beteri
Kapıya koşup telaşla
                        “Cumartesileri de mi aldılar?”
                        “Murtaza’yı da mı bırakmadılar?”
diye soran
serzeniş dolu bakışlarıyla çocuklar

Haftada altı gün günde dokuz saat:
Kaç kez mırıldanabilir Enternasyonal?
Grevi kırdılar ve yarın
Sarhoşluk şarkılarını haykıracaklar
Tüm sokak başlarında, mahallelerde ve de fabrikada:
            “atarız,
                        darda bırakırız,
                                    zincirleriz

                                                hala direnenleri
                                                            ibret ağaçlarında
                                                                        Sallandırırız.”

Tam yüz otuz yıl
İşte söyledikleri ve yaptıkları
Direniyoruz ama hala biz
                        Her gün
                                    Her ay
                                                Her yıl
Tam yüz otuz yıl.

Haftada altı gün günde dokuz saat
Ama grevin sonu
Dünyanın sonu değil

Yarın,
Değişme odasında sabahleyin
Yemekte öğleyin
Ve akşamleyin, servisin dibinde
Mırıldanacak onlarca yoldaş:
“Komite haklıydı”

ve uyulmayan tavsiyelerimizi tekrarlayacak.
Kuşkusuz yarın yazacaktır
fabrika motorhanesi duvarına yeni bir yazı:
                        “Yaşasın Fabrika Komünist Komitesi!”

Haftada altı gün günde dokuz saat

Ve her seferinde daha gürleşecek Enternasyonal’ın yankısı.

Nader        
Eylül 1991      
(Mansur Hikmet)  Turkish translation: Siyavash Azari
hekmat.public-archive.net #2990tu.html