Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

Komünist Önderligin Ilke ve Yöntemleri 

1   Komünist önderligin ideolojik ve yöntemsel temelleri

A) Komünist önderlik uluslararasi bir sinif olarak proletaryanin sinifsal savasimina bütün yönleriyle ve bütün asamalarinda önderlik etmekle yükümlüdür. Bu yüzden:

  Birincisi, pratik hareketlerin dönemsel gereksinimlerinin baskisi altinda siyasal çalisma ve görevlerinin ufkunu sinirlamaz, her kipida burjuvaziye karsi proletaryanin savasiminin bütününü göz önünde bulundurur, bu savasimin siyasal, ekonomik ve ideolojik boyutlarda ortaya çikan çesitli sorunlarini karsilamaya çalilir.

  Ikincisi, bu anlamda bütünüyle devrimci sinifinin ideolojisinin kuramsal ve pratik ilkeleri olan Devrimci Marksizm'e dayanir, sinif savasiminin Marksist ilkelerini pratik, yerine getirilmeleri gereken ve islevsel ilkeler sayar. Komünist önderlik bu veya su asamanin özgüllüklerini bahane ederek bu ilkelerden feragat etmeyi veya onlari ertelemeyi salik veren bütün hareket ve egilimlerle kesin biçimde mücadele eder.

  Üçüncüsü, komünist önderlik salt örgütsel bir önderlik degildir, komünist önderlerin faaliyet alani kendi örgütünün çerçevesiyle sinirlanamaz, sinirlandirilmamalidir. Kendi örgütünün ilkesel önderligini saglamak çesitli yönleriyle sinifsal harekete önderlik edebilme becerisinin yansimasidir.

  Dördüncüsü, komünist önderlik sinif savasiminin su veya bu belirli alaninda ilerleme ve zaferini görevlerinin sonu saymaz, kapitalizme ve uluslararasi düzenine karsi komünist programin bütününün gerçeklestirilmesini ister. Bu yüzden komünist önderlik pratik sinifsal mücadelenin her asamasinda mücadelenin sürmesi, genislemesi ve evrilmesinin zorunlulugu ve biçimlerini parti aktivistlerine, isçi sinifi önderleri ve kitlesine tanitlamak ve onlari sonraki ilerlemelere hazirlamakla yükümlüdür. Sinif savasiminin çesitli asamalarinda ilkesel komünist önderligi yalnizca komünizm ve enternasyonalizme bagli ve inanan bir önderlik gerçeklestirebilir.

B) Komünist önderligin kararliligi kuram ve pratigin ve ideolojik yanliliginin Marksist kavrayisindan kaynaklanmaktadir. Komünist önderlik sürekli biçimde partili hareket ve örgütü yönlendirmek, isçi ve komünist harekette proleter olmayan bütün egilim ve siyasetleri etkisizlestirmekle yükümlüdür, bu yüzden her ugrakta, sinif savasiminin ilerleyisinin önünde duran bütün engel ve sorunlara karsi, hareketin o ana kadarki erek ve gereksinimleri ve belirli kosullarin çözümlemesine dayanan ideolojik kavrayisinin temelinde ivedi ve kesin biçimde karar vermelidir.

Komünist önderlik salt kuramsal degil öncelikle siyasal bir önderliktir. Sinif savasiminin kuramsal sorunlarinin kavrayisi her zaman görecelidir, oysa pratik mücadele kesin, dakik kararlar gerektirmektedir. Bu yüzden komünist önderlik kuramsal bilgisini sürekli biçimde artirmasinin yaninda her ugrakta, sinif hareketinin bütün güçlük ve sorunlari karsisinda ideolojik dayanci, temel ilkeleri ve Devrimci Marksizm'in ereklerine dayanma temelinde ve sinifsal, devrimci savasimin belirli gereksinimlerini degerlendirerek kesin kararlar verip gerçeklestirmelidir.

C) Komünist önderlik öncü görevini yerine getirmelidir. Komünist önderler kararlarini parti ve sinifsal harekette mevcut olan çesitli görüslerin ortalamasini alarak ve bunlari birestirerek degil varolan en ilerici görüslere dayanarak alirlar. Komünist önderlik arabulucu bir önderlik degil yanli, kararli bir önderliktir, temel ideolojik ilkeleri ve varolan duruma iliskin belirli çözümlemesine dayanarak karar alir, bu kararlarin sorumlulugu ve sonuçlarini üstlenir. Bu yüzden önderlik bütün sorunlar konusunda öncü durusu ivedilikle ayrimsayip edinmek, bu konumlara pratikte bagli kalmak ve bunlari ilerletmek için sorumluluk üstlenmekle yükümlüdür.

D) Komünist önderlik hareketin ve örgütünün ilerideki sorunlarini karsilamaya giden, önceden parti örgütünü ve isçi sinifini mücadelenin gelecekteki engelleriyle karsilasmaya hazirlayan uzgörülü bir önderliktir. Örgütün salt simdiki veya geçmisteki sorunlarini çözmekle yetinen önderlik bu görevi yerine getiremeyecegi gibi gerçekte varolan sorunlari devrimci ve kararli biçimde çözmekten ve hareketin sürmekte olan gereksinimlerini karsilamaktan acizdir.
 

2   Komünist önderligin ideolojik
ve yöntemsel ilkelerini çignemekten kaynaklanan temel sapmalar

Komünizm ve enternasyonalizmin pratikte saydamlasmasi, önderligin siyasal ve sinifsal ufkunun ivedi, ugraksal ve dönemsel sorun ve gereksinimlerle sinirlanmasi, Marksist ilkelerin dogrulugu, ilkeselligi ve gerçeklsebilirligine baglilik eksikligi önderlikte süreksizlige, oportünizme, yalpalanmaya ve isbirlikçilige yol açar. Marksist kuramin akademist kavrayisi, kurami ele alista mükemmeliyetçilik, parti ve sinifsal hareket içinde ortaya atilan siyasal çizgiler ve pratik siyasetlere uzlastiricilikla yaklasmak önderlige sirt çevrilmesine, belirleyici ugraklarda kesin kararlar vermekten ve kararliliktan yoksunluga, oportünizme, örgütün ve hareketin geri kesimlerinin kuyrukçusu olmaya, örgüt ve hareket konusunda açik olmamaya neden olur. Öncü görevini yerine getirmemek, uzgörüsüzlük, sinif hareketinin gelecekteki sorunlarini kavrayamayis ve önderligin örgüt ve hareketin süren sorunlarina bogulmasi da kendi payina parti örgütü ve aktivistlerinin yerinde sayip kendi içine kapanmasina, örgütün genel olarak hareket içindeki önderlik görevinden gittikçe uzaklasmasina ve komünist örgütün büyümekte olan sinifsal hareketin gereksinimlerini karsilayamayisina yol açar.
 

3   Önderlige özgü temel yöntem ve aygitlar

Komünist önderlik görevlerini yerine getirebilmek için bu görevlere uygun ilkeler, yöntemler ve aygitlara dayanmalidir:

  1) Her kosulda hareketin ve örgütsel faaliyetin yogun, sürekli, istikrarli ayni zamanda bütünsel önderligini saglamalidir. Yogunluk, süreklilik ve istikrar komünist önderligin vazgeçilemez bir ilkesidir.

  2) Komünist örgüt, örgütsel hiyerarsisi ve özel yan organlariyla birlikte kendi önüne koydugu ereklerin gerçeklesmesine önderlik etmenin temel aygitidir. Ancak ayni zamanda önderlik gerek örgütsel faaliyeti gerek isçi sinifi önderleri ve kitlelerini dogrudan yönlendirmek için önderlik görevine özgü radyo, örgütün genis çapli ve iç yayinlari, örgüt disi haber ve propaganda medyasi gibi genis çapli organlardan, kitlesel miting ve gösterilerde konusma yapmaktan ve uluslararasi kurum ve kuruluslarda bulunmaktan azami biçimde yararlanmalidir.

  3) Önderlik düzenli biçimde hareket ve örgütün önündeki sorunlari çözümlemeli, bunlarla ilgili gerekli kararlari vermeli, örgüt aktivistleri ve kitlelerin gücünü bu dogrultuda seferber etmelidir.

  4) Önderlik görüs ve kararlarini temelde açik kararlar, bildirimler, kararnameler ve bildiriler biçiminde örgüte ve kitlelere sunmalidir, bu siyasetleri açik biçimde duyurma, açiklama ve açimlamak için yaygin aygitlari kullanmalidir.

  5) Önderlik siyasetlerini ilerletmede örgütün öncü, bilinçli kadrolarina dayanmalidir. Bu yüzden su noktalari gerçeklestirmelidir:

   Birincisi, örgütteki en iyi ve en öncü yoldaslari farkli düzeylerde örgüt gövdesinin anahtar, önderlik konumlarina yerlestirmeli görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetkilerle donatmalidir.

   Ikincisi, düzenli ve planli biçimde örgüt içinde kadro yetistirme gündemini çesitli yollardan izlemelidir.

6) Önderligin siyasetleri ereklerin genel biçimde açiklanmasi düzeyinde kalamaz ve kalmamalidir. Önderlik (ve karar alan bütün örgütsel organlar) siyasetlerini açik hareket eylem planlari biçiminde ortaya atmali, edinmeli ve izlemelidir. Örgütsel herhangi bir girisimi örgütlemek asagidaki asamalarin dakik biçimde tanimlanip gerçeklestirilmesini içerir:

Eregin tanimlanmasi, eregin eylem planina dönüstürülmesi, bu eylem planina uygun olarak örgütün organlari arasinda isbölümünün yapilmasi ve bu organlarin uyum içinde çalisma yöntemlerinin belirlenmesi, örgütün çesitli kesimleri için eylem planindaki görevlerini yerine getirebilmeleri yolunda yeterli güç ve olanaklarin saglanmasi, görevlerin ilerleme biçimini denetlemenin yöntem ve mekanizmasinin belirlenmesi.

7) Komünist önderlik örgüt aktivistleri, isçi sinifi öncüleri ve kitleleriyle derin manevi, siyasal ve

  A) Çesitli biçimlerde örgütsel faaliyetin farkli yönleri konusunda ayrintili biçimde bilgilenmelidir. Dolayisiyla asaginin yukariya düzenli biçimde bilgi aktarmasinin örgütlenmesi, örgütsel organlarin düzenli ve ayrintili biçimde denetlenmesi önderligin temel görevlerindendir.

  B) Önderlik örgütü belirli araliklarla örgütün faaliyetlerinin geneli konusunda bilgilendirmelidir.

  C) Isçi ve emekçi mücadelelerin aktivistleri ve önderleriyle gerek yazisarak, gerek yüzyüze bizzat iliski içinde olmalidir.* * *Ilk kez Iran Komünist Partisi kuramsal-siyasal yayini Be Suy-e Sosyalizm'in (Sosyalizme Dogru) ikinci dönem, 1. sayisinda Farsça yayimlandi.

Bu tezler yaz 1983'te Komala ve Komünist Militanlar Birligi Merkez Komiteleri'nin ortak oturumuna sunulup onaylandi. Bu konuda Be Suy-e Sosyalizm, 1. sayisindaki "Editörün Notu"na bakiniz.

Türkçesi: Siyaves Azeri


Turkish translation: Siyavash Azari
hekmat.public-archive.net #2730tu.html