دست اندر کاران انتشار آثار حکمت
 

در انتشار آثار حکمت و دسترسى همگان به آنها رفقاى زيادى دخيل بوده اند. از همان شروع کار، درافزوده هر کس به اين پروژه در فايلهاى "صورت وضعيت" ثبت شده است. لينکهاى اين صفحه دسترسى به اين نوع اطلاعات را آسان ميکند.

در ميان اين اسامى بايد بطور مشخص از مترجمين و کار پرارزششان قدردانى کرد و بويژه از رفقا مريم نمازى، سياوش آذرى و فتاح مامند نام برد که نه فقط آثار حکمت را ترجمه کرده‌اند بلکه بعلاوه با مسئوليت، پيگيرى و پرکارى بى نظيرشان صفحات انگليسى، ترکى، عربى و کردى آثار حکمت را به اينجا که هست رسانده‌اند.

تذکر اين نکته هم لازم است که تمام اين سوابق مربوط به دوره سايت m-hekmat.com (اوت ٢٠٠٢ تا ژانويه ٢٠٠٥) است، نه سايت تازه تأسيسى که پيش رو داريد... و ديگر اينکه ممکن است در بعضى موارد در ثبت نام کسانى که کمک کرده‌اند، اهمال شده باشد.
 
 مصطفى صابر
1180

 بابک يزدى
1250

 ثريا شهابى
2470

 مسعود رازى
3440

 اسد نودينيان
3530

 جمال کمانگر
3750

 مجيد سپاسى
3630

 کورش مدرسى
0440

 نازنين برومند
1880 3220

 بهرام مدرسى
3570 3580

 سيما بهارى
2980 2970 3220

 على فرهنگ
2160 2230 2260 2270

 مريم طاهرى
0270 0290 2770 2780

 ايرج فرزاد
2210 2790 3540 3810 3820 3821 3822 3830

 سياوش مدرسى
2350 2360 2920 3000 3810 3820 3821 3822 3830

 آذر ماجدى
2180 2380 2910 2940 2950 2960 3290 3460 3470 3480 3490 3500 3630

 کيوان جاويد
1930 2290 2500 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 3080 3360

 شهلا دانشفر
0580 1170 1230 1490 1510 1640 2570 2600 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070

 اسماعيل ويسى
2310 2320 2330 2340 2490 2540 2550 2560 3090 3150 3160 3420 3430 3440 3560

 خليل کيوان
0600 0710 0930 1810 1840 1880 1990 2000 2010 2020 2090 2100 2130 2270 2470 2500 2540 2700 3220

 فريده آرمان
0080 0350 0590 2400 2410 2690 2700 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350

 فاتح بهرامى (مطالب تصحيح شده جلد ششم و همچنين مطالب منتشر شده در انترناسيونال هفتگى و...)
0300 0360 0450 0455 0560 0910 1090 1110 1120 1210 1440 1450 1460 1470 1480 1500 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1590 1600 1610 1620 1635 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1730 1740 1780 1790 1800 1820 1850 1860 1870 1880 1910 1940 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2130 2150 2430 2440 2450 2460

 اصغر کريمى
(همکار منصور حکمت در پروژه حزبى انتشار مجموعه آثار - تمام فايلهاى آماده و نيمه آماده مجموعه ٨ جلدى از اصغر کريمى دريافت شده است)

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0111 0112 0120 0130 0140 0141 0150 0160 0170 0171 0180 0190 0200 0220 0280 0310 0320 0330 0340 0350 0370 0380 0410 0420 0460 0470 0480 0490 0500 0510 0520 0530 0540 0550 0595 0600 0610 0620 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 0700 0710 0720 0730 0740 0750 0760 0770 0780 0790 0800 0810 0820 0830 0835 0840 0850 0860 0870 0880 0890 0900 0920 0930 0940 0950 0960 0970 0980 0990 1000 1010 1020 1030 1035 1040 1045 1050 1060 1070 1080 1130 1135 1150 1170 1190 1230 1240 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1490 1510 1580 1630 1640 1720 1750 1770 1890 1900 1930 1935 1950 1960 2050 2420 2580 2630 2640 2650 2670 2690 2700 2710 2810 2820 2970 2980 3350


 بريار مه‌هدى | Beryar Mahdi (مترجم کردى)
1045

 نادر بکتاش | Nader Baktash (مترجم فرانسوى)
1035

 بکر احمد | به‌کر ئه‌حمه‌د | Bakr Ahmad (مترجم کردى)
1250

 جعفر کافورى | Jafar Kafoori (مترجم انگليسى)
1635

 شمال على | شه‌مال علي‌ | Shamal Ali (مترجم کردى)
1930

 بيژن شهابى | Bijan Shahabi (مترجم آلمانى)
2090

 شارلوت شوهولم | Charlotte Sjöholm (مترجم سوئدى)
2500

 مؤيد احمد (مترجم عربى)
0700

 عمار شريف (مترجم عربى)
0700 1045

 سالار رشيد | Salar Rashid (مترجم کردى)
0860 2060

 ناصر شيشه‌گر | Naser Shishegar (مترجم سوئدى)
0800 1035 2540

 عبد الله صالح (مترجم عربى)
0800 1240 1360 1990

 تام سلک | Tom Selec (مترجم آلمانى)
1880 1880 2090 3220

 خائـــومه لوپز | Jaume Lopez (مترجم کاتالانيائى)
1990 2000 2010 2020

 Nico (مترجم فرانسوى)
0600 0770 0880 1880 2070

 بهرام سروش | Bahram Soroush (مترجم انگليسى)
English lists  0600 0710 0880 2050 2230

 جلال محمد (مترجم عربى)
0110 0111 0112 0700 0880 1180 1880 3440

 رائول بلوشر | Raul Blücher (مترجم سوئدى)
0600 1035 1240 1880 1990 2000 2010 2020 2070

 سعيد احمد | سه‌عيد ئه‌حمه‌د | Saeed Ahmad (مترجم کردى)
0700 0820 0890 0930 0970 1045 1110 1810 1900 1930 1990 2000 2010 2070 2080 2110 2270

 الکساندر چرنيافسکى | Alexander Chernyavsky (مترجم روسى)
0600 0710 0930 1810 1840 1880 1990 2000 2010 2020 2090 2100 2130 2270 2470 2540 2700 3220

 احمد عباس نژاد | Ahmad Abbasnegad (مترجم روسى)
0600 0710 0930 1810 1840 1880 1990 2000 2010 2020 2090 2100 2130 2270 2470 2540 2700 3220

 اوزگور يالچين | Özgür Yalçin | Özgür Yalçýn (مترجم ترکى)
0080 0460 0600 0880 1035 1045 1810 1840 1880 2050 2070 2090 2100 2510 2530 3220 0171 0170

 يوسف محمد (مترجم عربى)
0660 0670 0680 0750 0770 0870 0940 1040 1050 1060 1080 1360 2000 2010 2020 2090 2110 2200 2380 2440

 فريبرز پويا | Fariborz Pooya (مترجم انگليسى)
0800 0910 0930 1700 1720 1730 1740 1780 1810 1840 1880 1890 1910 1990 2000 2010 2020 2070 2090 2100 2130 3140

 فارس محمود | Faris Mahmood (مترجم عربى)
0230 0340 0380 0460 0700 0740 0820 0910 1110 1240 1250 1810 1840 2070 2180 2230 2270 2430 2460 2500 2510 2540 2550 2730

 مريم نمازى | Maryam Namazie (مترجم و مسئول صفحات انگليسى سايت m-hekmat.com)
0800 0910 0930 1700 1720 1730 1740 1780 1810 1840 1880 1890 1910 1990 2000 2010 2020 2070 2090 2100 2130 3140 0340 0600 0660 2230 0730 0880 1035

 فتاح مامند | Fatah Mamand (مترجم و مسئول صفحات کردى و عربى سايت m-hekmat.com)
Arabic lists  0110 0380 0660 0670 0700 0740 0770 0820 0860 0880 0890 0910 0930 0940 0970 1040 1045 1050 1110 1180 1240 1250 1630 1810 1840 1900 1930 1990 2000 2010 2020 2060 2070 2080 2110 2200 2270 3420 3450

 سياوش آذرى | Siyaveş Azeri (مترجم و مسئول صفحات ترکى سايت m-hekmat.com)
Turkish lists  0300 0340 0360 0420 0460 0560 0700 0710 0760 0800 0820 0860 0880 0910 0920 0930 1045 1080 1110 1810 1850 1900 1920 1950 1990 2000 2010 2020 2050 2060 2090 2270 2300 2490 2500 2520 2620 2720 2730 2990 3220

20050702