صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3987
عنوان مطلب کارگرى شدن حزب - پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست ايران ٢٦ر١٢ر٦٤
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
248_01
تاريخ 13641226 - 19860116
فايل پايه فايل ورد فارسى، متن پياده شده و ارسالى رفيق دنيس آزاد.
انجام شده 20061125 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070428 - مقابله، تصحيح، تنظيم و انتشار متن پياده شده و ارسالى رفيق دنيس آزاد.
توضيح


Last updated: 2007-04-28