صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3720
عنوان مطلب درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13791115 - 20010215
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
ترجمه عربى: فايل word دريافت شده از رفيق محمود فارس
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20041205 - متن پياده شده تهيه و براى اديت نهايى ارسال شد.
20050607 - اين مطلب پياده شده که در تاريخ 20041205 با نام 3720fa_.html روى سايت گذاشته شده بود تا اديت شود، به همان شکل با نام اصليش 3720fa منتشر شد.
20090429 - انتشار ترجمه انگلیسى دریافت شده از جمیشد هادیان
20100613 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق محمود فارس
20140118 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه "ANONYMOUS"
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه حەمە غەفور.
قدم بعدى

Last updated: 2015-09-07 2014-01-18