صفحه ويژه پياده کردن فايل هاى صدا

همه فايل هاى صدا در اين سايت از نوع rm يا Real Media هستند و آنها را با Real Player ميشود شنيد. بعلاوه همه صداها با عکس و تيتراژ تکميل شده و بصورت اسلايدشو Slide show ارائه ميشوند. در بيشتر موارد فقط عکس گوينده روى صفحه ظاهر ميشود، و در موارد معدودى مثل آموزش کاپيتال مارکس، فرمولهاى مورد بحث هم جزو تصاويرى هستند که بطور همزمان با صدا ارائه ميشوند.

بنابراين هر گفتار مجموعه اى است از فايل هاى صدا با پسوند rm و همچنين تعدادى عکس با فورمت jpeg يا gif بعلاوه تعدادى فايل لازم ديگر که توالى و هماهنگى صحيح صدا و تصوير را تامين ميکنند. اگر همه فايل هاى مربوط به يک گفتار را پياده و در ديرکتورى ويژه اى براى همان گفتار ضبط کنيد، ميتوانيد بعدا بى آنکه نياز به اينترنت داشته باشيد دوباره آنها را بشنويد و ببينيد... يا از آنها CD درست کنيد و به دوستانتان هديه بدهيد.

در ليست زير در مقابل هر عنوان، تعدادى شماره نوشته شده است. اينها لينک به فايل‌هاى صداى آن گفتار هستند. اين قطعات مختلف صدا را بعلت حجيم بودن در فايل zip جا نداده‌ايم و به ناچار بايد تک تک پياده کنيد. علاوه بر فايلهاى صدا، هر گفتار يک فايل zip هم دارد که محتوى همه فايل هاى لازم ديگر است (فايلهاى تصوير jpg و فايلهاى هماهنگى rp و smil). پياده کردن (download کردن) هر گفتار عملا يعنى پياده کردن همه اجزاى آن. براى پياده کردن هر قلم بايد طبق معمول با کليد سمت راست ماوس روى لينک کليک کنيد و بعد از منويى که ظاهر ميشود save target as را انتخاب کنيد. مهم است که اسامى فايلها را تغيير ندهيد و هر فايل را با همان اسمى که دارد ضبط کنيد.

براى اينکه همه چيز درست کار کند بايد

  ١- براى گفتارى که ميخواهيد پياده کنيد يک ديرکتورى خاص در هاردديسکتان درست کنيد.
  ٢ـ فايل zip مربوط به آن گفتار را پياده کنيد و سپس آنرا باز (unzip) کنيد و محتوياتش را در همان ديرکتورى ضبط کنيد.
  ٣- بعد به سراغ فايل هاى صدا (شماره ها) برويد و آنها را هم تک تک پياده و در همان ديرکتورى ضبط کنيد.
  ٤- حالا با دوکليک کردن به تنها فايلى که پسوندش smil است ميتوانيد به آن گفتار بصورت اسلايدشو گوش کنيد.
توجه داشته باشيد:
 • براى اينکه قطعات مختلف صدا براحتى قابل ديدن و انتخاب باشند منوى View برنامه Real player را باز کنيد و Playlist را فعال کنيد.
 • لازم است که حتما هر گفتار در ديرکتورى خودش باشد چون فايلهاى کمکى، عليرغم اينکه متعلق به گفتارهاى مختلفند، هم اسم هستند.
 • smil مخفف اسم زبان استانداردى است به نام Synchronized Multimedia Integration Language و اگر ميخواهيد از فايلهائى که پياده ميکنيد سر دربياوريد يا اسلايدشوهاى بهترى درست کنيد به سايت بالا سرى بزنيد.
 • برنامه WinZip را ميتوانيد از اينترنت پياده کنيد.
   
 • بسيار سپاسگزار ميشويم اگر اشکالات اين صفحه را به اطلاعمان برسانيد. کافى است شماره گفتار را در ايملتان ذکر کنيد.

speaker 3400 آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال
    zip    01    02    03    04   

speaker 3210 آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3972 ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش"
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 3993 ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش" (بخش دوم)
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14   

speaker 0580 استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 1810 اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو ـ سوئد
    zip    01    02   

speaker 3966 اظهار نظر در بحث ايرج آذرين درباره وحدت جهانى مارکسيستها
    zip    01    02   

speaker 3951 اظهار نظر در بحث حميد تقوايى درباره کار روتين و تاکتيک
    zip    01    02   

speaker 3969 اظهار نظر در جلسه بحث درباره وضعيت جمهورى اسلامى ١٢ر٧ر٨٦
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3970 اظهار نظر در جلسه بحث درباره وضعيت سياسى جمهورى اسلامى ١٨ر٨ر٨٦
    zip    01   

speaker 3897 اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در جلسه جمعى از اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونيست ايران
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14   

speaker 3660 انتخابات رياست جمهورى، کانديداتورى فلاحيان و توکلى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
    zip    01   

speaker 3973 انفعال و ارتداد - سخنرانى بهمن و نادر، اتحاد مبارزان کمونيست، کردستان
    zip    01    02    03   

speaker 4075 اوضاع سیاسى ایران - تناقض کاپیتالیسم و تئوکراسى، وضعیت جمهورى اسلامى، بن‌بست آخر - آوریل ١٩٩٥
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3974 اولويتهاى کميته مرکزى - افق آينده پس از انقباض در مبارزه نظامى
    zip    01    02    03    04   

speaker 4012 اهميت آژيتاتور - (قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى)
    zip    01    02   

speaker 2970 اين حزب شماست! - سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ - استکهلم اکتبر ١٩٩٩
    zip    01    02    03   

speaker 3200 بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

speaker 4064 بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - پاسخ به چند سؤال
    zip    01   

speaker 4110 بالا تعیین میکند که این حزب بماند یا بپاشد - بحث در دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - ٧ و ٨ ژوئیه ٢٠٠١
    zip    01    02    03   

speaker 3989 بحث پيرامون اوضاع سياسى ايران و تصويب قطعنامه در جلسه وسيع کميته اجرايى حزب کمونيست ايران ٢٨ اوت ١٩٨٨
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
           21    22   

speaker 3990 بحث پيرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکيلات کردستان حزب در خاک عراق، جلسه وسيع کميته اجرايى
    zip    01    02    03    04   

speaker 3975 بحث جنگ ايران و عراق ٢٣ر١١ر٨٤
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

speaker 3980 بحث در باره راديوى حزب و تبليغات
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3850 بحث در پلنوم سيزدهم حزب کمونيست ايران - مبحث بيانيه حقوق زنان
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 3994 بحث در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تبليغات، سازماندهى، عضويت...
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3988 بحث در جلسه وسيع کميته اجرايى - تدارک گزارش سياسى کميته مرکزى به کنگره حزب کمونيست ايران - ١٩ر١١ر٨٨
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 3869 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آفريقاى جنوبى
    zip    01    02   

speaker 3959 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آيين نامه نيروى پيشمرگ
    zip    01    02   

speaker 3870 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى
    zip    01    02   

speaker 3871 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اعتصاب معدنچيان انگلستان
    zip    01   

speaker 3891 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره سوسياليسم در يک کشور
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3892 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره کنترل کارگرى
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3875 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد اپوزيسيون بورژوايى - اول و دوم اکتبر ١٩٨٥
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

speaker 3883 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سياست سازماندهى منفصل
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 3884 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سير تشکيل و اضمحلال کمينترن
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 3880 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد شوروى - ١٩٨٦
    zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3882 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد کار قانونى و علنى - ١٩٨٦
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 3858 بحث در کنگره اول ا.م.ک - جلسه اختتاميه
    zip    01    02    03   

speaker 3849 بحث در کنگره اول ا.م.ک - در مورد متن نهايى قطعنامه‌هاى مصوب (جنبش کارگرى)
    zip    01   

speaker 3864 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اساسنامه
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11   

speaker 3862 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اوضاع سياسى و تاکتيکها
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

speaker 3859 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار بحث آزاد درباره حزب
    zip    01   

speaker 3863 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار جنبش کارگرى
    zip    01    02    03   

speaker 3865 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار سبک کار
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17   

speaker 3861 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار شوراى ملى مقاومت
    zip    01    02   

speaker 3860 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار کميسيون حزب
    zip    01    02    03   

speaker 3856 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث اساسنامه
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14   

speaker 3857 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث انتخابات
    zip    01    02   

speaker 3855 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث جنبش کارگرى
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 3847 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث رابطه اتحاد مبارزان کمونيست و کومه‌له
    zip    01    02   

speaker 3848 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث وضعيت سياسى و وظايف ما
    zip    01    02    03   

speaker 3946 بحث در کنگره سوم کومه‌له - خصلت سياسى برنامه حداقل
    zip    01   

speaker 3945 بحث در کنگره سوم کومه‌له - مکان ايران در تقسيم جهان
    zip    01   

speaker 3877 بحث در مورد اولويتهاى حزب کمونيست کارگرى در سمينار اول کادرها
    zip    01   

speaker 3985 بحث در مورد سازمان مرکزى در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران ١٨ر٩ر١٩٩٠
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 3851 بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران - احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

speaker 3977 بحث سياسى در مورد اشغال کويت و بحران منطقه - ٢ر١٠ر٩٠
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

speaker 3968 بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى - در جمع راديو
    zip    01   

speaker 4031 بحث و اظهار نظر در پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٨ شهريور ١٣٧٠
    zip    01    02   

speaker 4026 بحث و اظهار نظر در پلنوم پانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ و ١٤ خرداد ١٣٦٨
    zip    01    02    03    04   

speaker 4025 بحث و اظهار نظر در پلنوم چهاردهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٧ بهمن ١٣٦٧
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 4020 بحث و اظهار نظر در پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09   

speaker 4023 بحث و اظهار نظر در پلنوم دوازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٢٦ تا ٣٠ تير ١٣٦٧
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08   

speaker 4018 بحث و اظهار نظر در پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

speaker 4010 بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٩ نوامبر ١٩٨٧
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11   

speaker 4011 بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - بحث ويژه کردستان ١٦ نوامبر ١٩٨٧
    zip    01    02    03    04   

speaker 4019 بحث و اظهار نظر در پلنوم سوم کميته مرکزى کومه‌له، خردادماه ١٣٦٢
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 4024 بحث و اظهار نظر در پلنوم سيزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ دى ١٣٦٧
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 4027 بحث و اظهار نظر در پلنوم شانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٧ آبان ١٣٦٨
    zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 4030 بحث و اظهار نظر در پلنوم نوزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - سوم اسفند ١٣٦٩
    zip    01    02   

speaker 4021 بحث و اظهار نظر در پلنوم نهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٩٨٧
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

speaker 4029 بحث و اظهار نظر در پلنوم هژدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٦ شهريور ١٣٦٩
    zip    01    02   

speaker 4008 بحث و اظهار نظر در پلنوم هشتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

speaker 4007 بحث و اظهار نظر در پلنوم هفتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

speaker 4028 بحث و اظهار نظر در پلنوم هفدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - بهار ١٣٦٩
    zip    01    02    03   

speaker 4022 بحث و اظهار نظر در پلنوم يازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول و دوم اسفند ١٣٦٦
    zip    01    02    03    04   

speaker 3955 بحث و اظهار نظر در جلسات حزب کمونيست ايران درباره مبانى سياست سازماندهى در شهرها
zip    01    02    03    04   

speaker 3984 بحث و اظهار نظر در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

speaker 3996 بحث و اظهار نظر در کنگره چهارم کومه‌له
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
         21    22    23    24    25
   

speaker 4017 بحث و اظهار نظر در کنگره سوم حزب کمونيست ايران - ٢٠ تا ٢٥ ديماه ١٣٦٧
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09   

speaker 4016 بحث و اظهار نظر در کنگره مؤسس حزب کمونيست ايران - ٤ تا ١١ شهريور ١٣٦٢
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

speaker 3370 بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 4065 پاسخ به سؤالات در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى - گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠
zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 3954 پاسخ به نقد طرح تدارک حزب - ٢٧ آبان ١٣٦١
zip    01    02   

speaker 3810 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٧ نوامبر ٢٠٠١
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3820 پرسش و پاسخ در پالتاک ١٢ دسامبر ٢٠٠١
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

speaker 3830 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١
zip    01    02    03    04   

speaker 3934 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - گزارش و ارزيابى از کار حزب
zip    01   

speaker 3935 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - نقد نظرات طرح شده در مورد کمبودها
zip    01   

speaker 3936 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - ارائه طرح سازماندهى رهبرى حزب
zip    01   

speaker 3937 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره رهبرى حزب
zip    01    02   

speaker 3938 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - کسر بودجه و جمع‌آورى کمکهاى مالى
zip    01    02    03   

speaker 3939 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اولويتهاى حزب
zip    01   

speaker 3940 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - تشکر رسمى، سرطان، آشتى با منصور حکمت
zip    01   

speaker 4108 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - پيشنويس اساسنامه و اصلاحيه‌ها
zip    01    02    03    04    05   

speaker 4107 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - پيشنويس برنامه و اصلاحيه‌ها
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

speaker 4106 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - ضعفهاى حزب و رهبرى
zip    01    02    03    04    05   

speaker 4109 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - قرارهاى پيشنهادى درباره حزب عراق و کردستان
zip    01    02    03    04   

speaker 3943 پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اگر باز هم موفق نشديم چه؟
zip    01   

speaker 3941 پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره شعار "جمهورى سوسياليستى ايران"
zip    01    02    03    04    05   

speaker 3866 پوپوليسم چيست و چه نيست - کردستان، ١٩٨٣
zip    01    02    03   

speaker 3760 پيامدهاى حکم خامنه‌اى و واکنش جريان دو خرداد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3740 پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3700 پيرامون اوضاع سياسى و انتخابات رياست جمهورى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3620 تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01   

speaker 3867 تبليغ و ترويج پوپوليستى و تبليغ و ترويج سوسياليستى - کردستان، ١٩٨٣
zip    01   

speaker 3881 تبليغ و تهييج کمونيستى - بحث در سمينار راديو صداى حزب کمونيست ايران - ١٣٦٦
zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 1631 تذکراتی درباره طرز برخورد به جنبش طبقه کارگر - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

speaker 3967 تصميمات اخير دفتر سياسى ٦ر٦ر٨٦
zip    01    02   

speaker 3896 توضيح قرار شماره ١٣ دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تحکيم موازين و پرنسيپهاى درون حزبى
zip    01   

speaker 3981 جلسه با وحدت کمونيستى و راه کارگر
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

speaker 3982 جلسه بحث اوضاع سياسى ٨ر٨ر١٣٦٣
zip    01    02    03    04   

speaker 3983 جلسه بحث دفتر سياسى با چهار نفر از کادرهاى تشکيلات کردستان
zip    01    02    03   

speaker 4105 جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى، ٧ اوت ١٩٩٤ - ترکيه، ک.ش، آموزش، نشريه زنان
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3952 جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران، بحث و اظهار نظر در مبحث گزارش
zip    01    02    03    04   

speaker 3953 جلسه مشترک کومه‌له و اتحاد مبارزان کمونيست - حزب، کمونيسم، پيوند با طبقه کارگر
zip    01    02    03   

speaker 3971 جمعبندى از کنگره - بحث پس از کنگره اتحاد مبارزان کمونيست، تاريخچه‌اى از ارتباط و ديالوگ با کومه‌له در مورد برنامه
zip    01    02    03   

speaker 3750 جنبش دانشجوئى، جوانان و وقايع خرم آباد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3520 جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت
zip    01    02    03    04   

speaker 2250 جنگ خاورميانه، وضعيت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق
zip    01    02    03   

speaker 4095 چپ عراق و وظايف ما - در سمينار اول کادرها
zip    01    02    03   

speaker 3500 حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران
    zip    01   

speaker 3942 حزب و جامعه، مکانيسمهاى اجتماعى قدرت سياسى - سخنرانى در پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران
zip    01    02    03   

speaker 3510 حزب و قدرت سياسى
zip    01    02    03    04   

speaker 3885 خطاب به رفقاى تشکيلات علنى حزب در کردستان - ضرورت تفکيک سياسى و تشکيلاتى گرايشهاى درون حزب
zip    01   

speaker 3594 خوشامدگويى از طرف انجمن مارکس به شرکت کنندگان در سمينار اول مبانى کمونيسم کارگرى - لندن ٢٠٠٠
zip    01   

speaker 4015 درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو شراره‌ها استکهلم
    zip    01   

speaker 2170 درباره انتخابات ششمين دور مجلس شوراى اسلامى - ميزگرد راديو بى بى سى
zip    01   

speaker 3964 درباره تحزّب و اصول سازمانى حزب
zip    01    02    03    04   

speaker 3640 درباره فاجعه تروريستى ۱۱ سپتامبر در آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 4100 درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با رادیو صدای همبستگی مالمو در سوئد
zip    01   

speaker 4120 درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با طاهر صدیق از رادیو بی‌.بی.سی فارسی
zip    01   

speaker 3690 درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3720 درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3730 درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3872 درباره نتايج پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
zip    01    02   

speaker 3976 در برخورد به بحثهاى جلسه ٥ر٤ر٦٣ در کردستان - "تبديل جنگ به جنگ داخلى"
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3978 در مخالفت با سقط جنين
zip    01    02    03   

speaker 3868 در مورد قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى
zip    01   

speaker 4013 در نقد تئورى دوران (بحث مشترک منصور حکمت و حميد تقوايى) ١٦ر٦ر١٣٦١
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08   

speaker 3889 در نقد مقاله وحيد عابدى - کردستان، ناسيوناليسم و کار نظامى
zip    01    02    03   

speaker 4085 دو عارضه؛ در حاشيه بحث حزب و جامعه در پلنوم نهم - به اعضاى تشکيلات کانادا
    zip    01   

speaker 1160 زمينه‌هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى
zip    01    02    03    04    05    06    07    08   

speaker 3991 سازمان پناهندگان - بحث در جلسه رسيدگى به گزارش کومه‌له
zip    01   

speaker 3895 سازماندهى آلترناتيو در خارج کشور - بحث در جلسه جمعى از اعضاى سازمان مرکزى حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3843 سازماندهى ايرانيان در خارج
zip    01    02    03    04   

speaker 4032 سانتراليسم دمکراتيک - اظهارنظر در حاشيه سخنرانى حبيب فرزاد - کردستان ١٩٨٣
    zip    01    02   

speaker 3957 سبک کار، بحث در حاشيه کنگره اتحاد مبارزان کمونيست
zip    01    02    03    04    05    06    07   

speaker 4014 سخنرانى درباره خصوصيات حزب کمونيست ايران
    zip    01    02   

speaker 4070 سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران - آوریل ١٩٩٨
    zip    01    02    03    04    05   

speaker 4033 سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى در گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠
    zip    01   

speaker 3610 سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران
zip    01   

speaker 3873 سخنرانى در مورد حزب کمونيست
zip    01    02   

speaker 3874 سخنرانى در مورد سرمقاله‌هاى کارگر کمونيست ٣ و ٩ - حاکميت، ناسيوناليسم و آوانتوريسم در جنبش خلق کرد
zip    01    02   

speaker 3995 سمينار شمال - بحث و سخنرانى درباره تشکيل حزب کمونيست ايران
    zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
            21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32

speaker 3180 سياست حزب در رابطه با آکسيون اول ماه مه - سمينار کميته شهر حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3770 عواقب حکم خامنه‌اى مبنى بر منع لايحه اصلاح مطبوعات در مجلس
zip    01   

speaker 3960 فعاليت ما در خارج کشور - بحث در مورد مقاله نوشته شده براى کمونيست
zip    01    02    03    04   

speaker 4096 فعاليت حزبى در خارج کشور - بحث در سمينار خارج کشور حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03   

speaker 1635 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - ١٤ اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

speaker 1633 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - در دفاع از قطعنامه اوضاع سياسى - ١٤ اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

speaker 3410 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01    02   

speaker 3650 کابوس انتخابات دور دوم رياست جمهورى خاتمى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 2600 کار ارزان، کارگر خاموش - ميزگرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى
    zip    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
           21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

speaker 3987 کارگرى شدن حزب - پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست ايران ٢٦ر١٢ر٦٤
zip    01   

speaker 3710 کانديداتورى خاتمى، بحث دو جناح حکومت بر سر اصلاحات - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 0440 کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس
zip    01   

speaker 4104 کنگره اول حزب کمونيست کارگرى - درباره گزارش، پيش‌نويس برنامه، اساسنامه و قرارهاى پيشنهادى
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

speaker 3949 کنگره دوم حزب کمونيست ايران - بحث اساسنامه
zip    01    02    03    04   

speaker 3948 کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش به کنگره، مشکلات و مسائل حزب
zip    01    02    03   

speaker 3947 کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش کميته مرکزى، موقعيت و دورنماى حزب
zip    01    02    03    04   

speaker 1950 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى - درباره مباحثات کنگره ٣ - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 1110 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى افتتاحيه - ١٣ اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

speaker 3846 گزارش به کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست
zip    01    02    03   

speaker 3886 گزارش کميسيون شوروى به دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - نشريه کريتيک، سوئيزى، شاوانس
zip    01    02    03   

speaker 2980 گفتگو با راديو صداى همبستگى سوئد درباره رويدادهاى ايران تابستان ١٣٧٨
zip    01    02    03    04    05   

speaker 3876 گفتگو با شهريار از راديو همصدا
zip    01    02    03   

speaker 3630 گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3894 گورباچفيسم - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03    04   

speaker 3190 لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠
zip    01    02    03    04    05   

speaker 3590 لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3836 لنينيسم و بلشويسم - بحث در سمينار کورش مدرسى در مورد تجربه شوروى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03   

speaker 3961 مباحثات خارج کشور - در حاشيه گزارش کميته اجرايى حزب کمونيست ايران
zip    01    02   

speaker 3956 مبارزات جارى، تبليغ و مبلغ، حوزه حزبى
zip    01    02   

speaker 3962 مبانى کار سازماندهى ما (حوزه‌ها و محافل) - جلسه بحث در حزب کمونيست ايران
zip    01    02   

speaker 0560 مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

speaker 0561 مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩ (سرى جديد. آرشيو حزب کمونيست ايران)
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3595 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه ٢٠٠٠
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14   

speaker 3600 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03    04    05    06   

speaker 3965 مبحث جايگاه کومه‌له در حزب کمونيست
zip    01    02   

speaker 3986 مسأله کردستان - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران - ٢٤ ژانويه ١٩٨٨
zip    01    02    03   

speaker 3992 مسائل جنبش کردستان - بحث کردستان در سمينار مرکزى دفتر سياسى حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03   

speaker 3950 مصاحبه با بخش فارسى بى بى سى در مورد تحولات اروپاى شرقى
    zip    01   

speaker 3780 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٧ ژوئن ١٩٩٩
zip    01    02   

speaker 3785 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئن ١٩٩٩
zip    01    02   

speaker 3790 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئيه ١٩٩٩
zip    01   

speaker 3890 مصاحبه با سوزى وايسمن در مورد حمله عراق به کويت (به زبان انگليسى)
zip    01   

speaker 3670 مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان
zip    01   

speaker 3963 نقد سند ارائه شده درباره اپوزيسيون، ٣١ اکتبر ١٩٨٦
zip    01    02    03    04   

speaker 3879 نيروهاى مولده، مالکيت دولتى - اظهار نظر در بحث حميد تقوايى در مورد فدائيان اقليت - کردستان ٦ر٥ر٦٢
zip    01   

speaker 3680 وضعيت جمهورى اسلامى و مجلس دوم خردادى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

speaker 3888 ويژگيهاى دولت در دوران انقلابى - سمينار حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03    04   

speaker 3380 هژده تير و جنبش سرنگونى - گفتگو با على جوادى
zip    01   

speaker 3390 يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01    02    03    04    05    06