تايمز نيو رومن مايکروسافت TIMES.TTFFile size: 316KTypeface name: Times New Roman
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است.
اين همان فونتى که ما فعلا در سايت منصور حکمت از آن استفاده ميکنيم و همراه ويندوز نصب ميشود.


فانت هايى که در زير ميبينيد بخشى از فانتهايى است که شرکت برنا رايانه در تهران از طريق اينترنت در اختيار فارسى زبانان گذاشته است و بعلاوه مهندسين دست و دلباز اين شرکت قول داده اند که هر ماه يک فانت جديد به علاقمندان هديه کنند. در سايت برنا رايانه علاوه بر فانت، برنامه هاى خوبى هم براى فارسى کردن سيستمهاى کامپيوترى به رايگان در دسترس همه قرار گرفته است.

www.BornaRay.com
 

BArabics.ttfTypeface name: B Arabic Style

BArshia.ttfTypeface name: B Arshia

BBadr.ttfTypeface name: B Badr

BCompset.ttfTypeface name: B Compset

BDavat.ttfTypeface name: B Davat

BElham.ttfTypeface name: B Elham

BEsfhn.ttfTypeface name: B Esfehan

BFantezy.ttfTypeface name: B Fantezy

BFarnaz.ttfTypeface name: B Farnaz

BFerdosi.ttfTypeface name: B Ferdosi

BHoma.ttfTypeface name: B Homa

BJadid.ttfTypeface name: B Jadid

BJalal.ttfTypeface name: B Jalal

BKamran.ttfTypeface name: B Kamran

BKamranO.ttfTypeface name: B Kamran Outline

BKoodk.ttfTypeface name: B Koodak

BKoodakO.ttfTypeface name: B Koodak Outline

BLotus.ttfTypeface name: B Lotus

BMajidSh.ttfTypeface name: B Majid Shadow

BMitra.ttfTypeface name: B Mitra

BNasim.ttfTypeface name: B Nasim

BNazanin.ttfTypeface name: B Nazanin

BNazannO.ttfTypeface name: B Nazanin Outline

BRoya.ttfTypeface name: B Roya

BSina.ttfTypeface name: B Sina

BTabssom.ttfTypeface name: B Tabassom

BTawfigO.ttfTypeface name: B Tawfig Outline

BTitr.ttfTypeface name: B Titr

BTraffic.ttfTypeface name: B Traffic

BYagut.ttfTypeface name: B Yagut

BYekan.ttfTypeface name: B Yekan

BZar.ttfTypeface name: B Zar