Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

گزارش به پلنوم یازدهم
کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

۱۷ و ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۰سند شماره ١

گزارش دبیر کمیته مرکزی
به پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

مقدمه

این نوشته به عملکرد مشخص ارگانها و کمیته‌های حزبی نمیپردازد. اسناد و توضیحات مربوط به ارگانهای مختلف جداگانه در اختیار پلنوم قرار میگیرد. مجموعه ابلاغیه‌ها طرحها و مصوبات هیأت دبیران نیز کتبا ضمیمه است. هدف از این گزارش اشاره به اهمّ اقدامات جدید و اولویتهای اصلی ما در دوره گذشته و ذکر رئوس موضوعات و معضلاتی است که در دوره آینده باید مورد توجه جدی کمیته مرکزی و رهبری حزب قرار بگیرد.

رادیو انترناسیونال

شروع رادیو انترناسیونال حزب را بطور جدی روی نقشه ایران قرار داده است. این مهمترین دستاورد حزب در این دوره است و یک تحول کیفی در قدرت عمل حزب در داخل ایران بوجود میآورد که باید مبنای یک بازاندیشی اساسی به تقسیم کار و اولویتهای عملی حزب قرار بگیرد. پائین‌تر به این برمیگردیم.

رادیو بطور بسیار قوی در سراسر ایران و کشورهای منطقه شنیده میشود و در اکثر کشورهای اروپایی نیز قابل استفاده است. رادیو انترناسیونال با استقبال زیاد مردم ایران روبرو شده است. تماسهای مردم و اخبار رسیده حاکی از یک طیف وسیع شنونده در سراسر ایران از زاهدان تا تبریز و آبادان تا مشهد است. تخمین واقعی تعداد شنوندگان ممکن نیست، از قرائن موجود (گزارش شنوندگان، فرض منطقی در مورد نسبت مراجعه تلفنی به کل شنوندگان و غیره) میتوان حدس زد که تعداد شنوندگان لااقل ٥٠ تا صد هزار نفر و به احتمال قوی به مراتب بیش از این است. رادیو از نظر فرم و محتوا با استقبال شنوندگان روبرو شده است. تقاضا برای فعالیت با رادیو و با حزب کم نیست. فرم آزاد و غیر سازمانی برنامه‌های رادیو موفق بوده است. شنوندگان خواهان افزایش ساعات رادیو هستند.

برای بهبود کار خود رادیو باید به ملاحظات زیر توجه کرد:

١- پائین بودن حرفه‌ای‌گری در تولید. رادیو یک مدیوم زنده صوتی است. اما رادیوی ما بصورت یک مجله گویا تولید میشود که تماما از قبل ضبط میشود و بعد صفحه‌بندی و ادیت میشود. بطور متوسط برای هر نیم ساعت رادیو با تخمین خوشبینانه چیزی حدود ٦ تا ١٠ ساعت کار میشود. در اروپا رادیوهای مختلف محلی ایرانیان، از جمله رادیوهای رفقای حزبی با امکانات پرسنلی و تولیدی به مراتب کمتر از رادیو انترناسیونال، منظما بطور زنده برنامه پخش میکنند. این خصلت غیر زنده و کاربَر رادیو انترناسیونال مضار مختلفی دارد:

 • انرژی زیادی در بالای حزب را صرف خود میکند. این انرژی میتوانست و میبایست در خدمت بهبود کار خود رادیو، امکانسازی مادی برای آن، ابتکارات جدید، استفاده از رادیو در کانالهای جدید، تبلیغ برای رادیو، سازماندهی حول رادیو، کار با شنوندگان، تربیت کادرهای جدید برای رادیو و همینطور سایر فعالیتهای حزبی بکار برود. اما در وضع فعلی تماما صَرف تولید نیم ساعت برنامه روزانه میشود.
 • محیط پر تنش و پر تشویشی را بر کار افراد و مراکز نزدیک به رادیو تحمیل میکند.
 • از جذابیت بیشتر رادیو میکاهد. رادیو باید زنده و زمان حال باشد تا تأثیر قوی بگذارد. در این چهارچوب ما هیچوقت دیالوگ زنده حین پخش با شنوندگان نخواهیم داشت. لحن‌ها و مباحثه‌ها بعضا تصنعی و برخی دیالوگها کشدار است.
 • رادیو از نظر زمانی همواره حداقل یک روز از اتفاقات عقب میماند.
 • در تولید رادیویی سنت مناسبی برای ما بجا نمیگذارد. این رادیو قابل انتقال به کادرهای دیگری نیست و هرگاه ترکیب فعلی به هر دلیل نتواند به این کار ادامه دهد، کل پروژه را باید از صفر شروع کرد.

٢- حرفه‌ای‌گری در اجرا. شکل کار رادیوی ما بطور قطع از رادیوهای سازمانی بالاتر است و تا همین حد با استقبال مردم روبرو شده است. اما این هنوز با تصویر ما از یک رادیوی حرفه‌ای منطبق نیست. لحن‌ها، فورمت برنامه‌ها، زمانبندی، امور فنی و ضبط و افکت‌ها، دسته‌بندی مسائل و غیره به شکل مطلوب نیست. پروژه دراز مدت رادیو برای تبلیغات سیاسی، ترویج سوسیالیسم، شناساندن و کسب محبوبیت برای حزب، کمک به سازمانیابی کارگران حول حزب و غیره، معلوم نشده. طرح و سند و الگویی که افق کار رادیو و وزنه هر یک از این عرصه‌ها را روشن کند وجود ندارد. مجموعا رادیو یک دستور کار روز به روز را دنبال میکند.

٣- افزایش ساعات پخش رادیو میتواند تأثیرات چشمگیری بر رشد حزب داشته باشد. اما همه چیز در گرو امکان مالی است. در شرایط فعلی، با توجه به کسر بودجه عظیم موجود، متأسفانه افزایش ساعات پخش در حیطه امکانات ما نیست.

گشت نظامی در داخل ایران

این عملیات ارزش سیاسی و سبک‌کاری فوق‌العاده بالایی داشت. کار ما در کردستان میتواند پس از این عملیات، پا به دوره کاملا جدیدی بگذارد. شرط اول گام گذاشتن به این دوره جدید، داشتن یک استراتژی روشن و مرحله‌بندی شده برای فعالیت ما در کردستان است. برای بحث پیرامون این استراتژی جلسه وسیع ویژه‌ای هفته آینده با شرکت کمیته کردستان، هیأت دبیران و رفقای کمیته مرکزی حزب که امکان حضور داشته باشند برگزار میشود.

سازمان جوانان کمونیست

اسناد و گزارشات سازمان جوانان کمونیست ضمیمه است. کار جدی این سازمان بطور واقعی هنوز شروع نشده است. در مجموع اعلام تشکیل این سازمان، نظیر خیلی از اقدامات دیگر حزب، متأسفانه بی سر و صدا و با تبلیغات کم صورت گرفته است. دامنه و شکل فعالیت این سازمان در داخل ایران، و همچنین در کردستان که شرایط ویژه‌ای دارد، هنوز باید بدقت بیشتری بحث شود.

نشریه انترناسیونال

علیرغم بهبود محسوس در کار انترناسیونال پس از سردبیری رفیق فاتح شیخ الاسلامی، این نشریه هنوز جایگاه ویژه و نقش ویژه خود را نیافته و نشناخته است. طرح جدید انترناسیونال نفس احیای این نام و شروع کار منظم آن را ولو در فرمت ایسکرا مد نظر داشت. واضح است که این آلترناتیو ایده‌آل ما نبود، اما معقول‌ترین و عملی‌ترین شکل احیای این نشریه تلقی میشد. فاصله انتشار نشریه مجددا به سه ماه و بیشتر رسیده و عملا نشریه شکل تحلیلی‌تری به نسبت ایسکرا یافته است. اما انترناسیونال هنوز نهایتا مجموعه‌ای از مقالات و اطلاعیه‌های رسیده است. بخشی از یک نقشه حزبی برای پروپاگاند سیاسی حول یک برنامه عمیقا خلاف جریان توسط یک حزب بسیار افراطی نیست. نشریه‌ای نیست که فعالانه باورها و افکار حاکم و رایج را به نقد میگیرد و در منگنه میگذارد. نشریه‌ای نیست که تکان میدهد، بیدار میکند، تحریک میکند، به میدان میکشد. یک نشریه مؤدب و اثباتی چپ در مورد سیاست جاری است که معمولا بسیار پس از واقعه منتشر میشود. انترناسیونال باید بطور جدی تغییر کند.

یک گوشه دیگر این تصویر، ماتریالی است که مدام در رادیو انترناسیونال تولید میشود. این ماتریال در نشریه انترناسیونال و هیچ نشریه دیگری منعکس نمیشود. حزب کمونیست کارگری در این دوره درباره رژیم، انتخابات، سوسیالیسم، کمونیسم، حزب و مارکسیسم، مسائل جنبش کارگری، جنبش زنان، اسلام، حقوق کودک و غیره مفصلا و فعالانه از طریق رادیو تبلیغ کرده است، اما این خصلت فعال، پروپاگاندیست، داخل کشوری و درصحنه حزب انعکاسی در انترناسیونال و در ادبیات حزب ندارد. بسیار بجاست اگر پلنوم به این مبحث با عمق بیشتری بپردازد.

نشریه کارگر کمونیست

شروع دوره جدید نشریه کارگر کمونیست، یک اقدام مهم در فاصله دو پلنوم بوده است. ما هنوز به یک تبیین روشن و جامع، یک جمعبندی، از جایگاه و تأثیر و نقش عملی این نشریه، تأثیرات شماره اول آن، مخاطبین و عرصه توزیع آن و غیره نیاز داریم.

برقراری استانداردها و موازین صحیح اداری و مالی در حزب

این تلاش هر روزه هیأت دبیران است. قرارهای مربوط به این مسأله در اختیار پلنوم قرار گرفته است. با توجه به نیروی عادت در سطح تشکیلات، عدم درک اهمیت مسأله در سطوح مختلف تشکیلات، کمبود وقت پول و کادر برای بازرسی و حسابرسی از انجام این قرارها، عملا کارها به کندی پیش میرود. در سطح خود هیأت دبیران و خزانه مرکزی، امر حسابداری و حساب نگاهداری مالی بشدت نظم گرفته. برای اولین بار امور مالی کاملا زیر نظارت و کنترل دقیق قرار گرفته و مکتوب و مستند است. حساب و کتاب انتشارات حزب معلوم شده است و برای همه کتب فاکتورهای دقیق و قابل پیگیری صادر میشود. در امر ثبت قرارها، صورت جلسات و تصمیمات نیز درسطح مرکزی استانداردهای مناسبی کمابیش برقرار شده است.

تشکیل کمیته خارج کشور

قرار مربوط به این اقدام ضمیمه است.

تشکیل کمیسیون مرکزی تبلیغ

قرار مربوطه ضمیمه است.

طرح کادرها

این طرح اخیرا تصویب و ابلاغ شده. اسناد آن ضمیمه است. با توجه به موقعیت حزب و اوضاع ایران، این طرح بسیار مهمی است. توجه پلنوم را به این طرح جلب میکنم.

رهبری

 • تمرکز سیاسی: توجه‌تان را به سند شماره ١ خطاب به پلنوم جلب میکنم.
 • تمرکز جغرافیایی: متأسفانه این طرح متحقق نشده. دفتر مرکزی حزب عملا نتوانست ایجاد بشود. از اعضای مرکزیت کسی به جمع سابق در این کشور اضافه نشده است. متأسفانه کسر بودجه حتی حفظ آفیس مرکزی که بتازگی دایر شده است را نیز زیر سؤال قرار میدهد.
  عدم تمرکز جغرافیایی تعداد کافی از رهبران این حزب یک لطمه بسیار سنگین به کار ماست. این ما را از ایفای نقشی که شایسته این حزب است باز میدارد. علت این عدم تمرکز فقط مسأله مالی نیست. بنظر من کم توجهی به اهمیت و حساسیت این مسأله توسط خود رفقای مرکزی ما نقش بیشتری دارد. میتوان به خرج خود بیشتر به انگلستان سفر کرد و از نزدیک با هیأت دبیران و دفتر مرکزی کار کرد. انتقال به انگلستان و جستجوی کار و در آمد در این کشور (که کاملا مقدور است) آنطور که باید مورد توجه رفقا قرار نگرفته است. در یک شرایط غیر بحرانی، در شرایطی که یک اعتلای سیاسی در ایران برای دوره‌ای طولانی منتفی تلقی بشود، در شرایطی که حزب در یک موقعیت رشد سریع نیست، میتوان این بى‌میلی به تمرکز را درک کرد. اما شرایط امروز، منطقا رهبران سیاسی را باید به تجمع و تمرکز و استقرار در جایی سوق بدهد که بیشترین تأثیر را میتوانند بر این روندها بگذارند (در دل یک انقلاب همه به ایران خواهند رفت). آیا دوره جدیدی در زندگی و لاجرم در "مهاجرت" ما آغاز نشده است؟ توجه پلنوم را به این مسأله جلب میکنم.
 • ادامه‌کاری رهبری: در جستجوی رهبری آتی. تضمین این ادامه‌کاری وظیفه رهبری کنونی است. حزب از این نظر در موقعیت شکننده‌ای است.
 • سازمان و آرایش بالا: شکل مطلوبی ندارد. این تابعی از امکانات مالی و مسأله تمرکز است که پیشتر گفته شد.
 • تصویر بیرونی رهبری: بحث علنیّت رهبری همچنان در موقعیت پلنوم قبلی باقیمانده است. حزب کمونیست کارگری باید رهبری انقلاب آتی را به مردم معرفی کند. مسأله به همین سادگی و به همین بزرگی است و باید در همین ابعاد از ما پاسخ بگیرد. وضعیت فعلی مطلوب نیست.

مسأله مالی و وضعیت کنونی

گزارشات مالی زیر ضمیمه است: ١- ترازنامه مالی حزب (دارایی، بدهی و طلب)
٢- بودجه ماهانه (درآمدها و هزینه‌های ماهانه)
٣- لیست بدهکاری‌های حزب
٤- لیست طلبهای حزب
٥- لیست اسپانسورهای مرکزی
چکیده وضعیت بسادگی به این شرح است. (اعداد روند شده‌اند، اعداد دقیق در گزارشهای فوق آمده است)

١- دارایی خالص مرکزی حزب (اموال نقدی و جنسی، بعلاوه طلبها منهای بدهی‌ها) منهای‌ ده هزار پوند است. ترازنامه حزب ده هزار پوند منفی است.

٢- خزانه مرکزی حزب ٢٨ هزار پوند بدهی و ٩ هزار پوند طلب و ٩ هزار پوند اموال دارد. طلبها تماما از کمیته‌های کشوری بابت فاکتورهای نپرداخته است. بدهی‌ها به بانکها، چاپخانه و بعضا رفقای حزبی است.

٣- خزانه حزب هر ماه برای تأمین مخارج مرکزی ٢٧٠٠ پوند کسری اسمی دارد. یعنی این کسری ما در صورتی است که کمیته‌ها فاکتورها را کاملا بپردازند. کسری واقعی ما، با توجه به عدم پرداخت کامل فاکتورها، ٤٠٠٠ پوند است. یعنی هر ماه ما در خزانه مرکزی با مشکل یافتن چهار هزار پوند جدید برای مخارج جاری مواجهیم. مسأله نقدینگی از اینهم بدتر است. ما ناچاریم هر ماه ١٧٠٠ از بدهی‌های خود را بپردازیم. به این منظور عملا باید ١٧٠٠ پوند هم اضافه بر کسر بودجه اسمی و واقعی فراهم کنیم. نتیجتا، ٥٧٠٠ پوند هر ماه برای انجام تعهدات خود کم داریم.

٤- این وضع ابدا قابل ادامه نیست. لازم است پلنوم راه‌های حل این مسأله را بدقت بررسی کند و تصمیمات لازم را بگیرد.


از آرشیو کورش مدرسی منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٣٧٤ و ٣٧٩


hekmat.public-archive.net #3928fa.html