صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0460
عنوان مطلب کارگران و انقلاب
اوريژينال کمونيست شماره ٥٣ شهريور ١٣٦٨   K53
تاريخ 13680615 - 19890915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از اصغر کريمى
ترجمه عربى منتشر شده در سايت حزب کمونيست کارگرى عراق
فايل word ترکى دريافت شده از سياوش آذرى
فایل word کُردی، دریافت شده از جمال محسن
انجام شده 20021122 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021231 تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه فارس محمود
20031129 تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه سياوش آذرى
20180503 تنظيم و انتشار متن کُردی ترجمه جمال محسن
قدم بعدى


Last updated: 2018-05-03