صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0200
عنوان مطلب درسهايى از شيوه برخورد لنين به جنبش انقلابى دهقانان
اوريژينال
تاريخ 13581215 - اسفند ٥٨
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى، دريافت شده از رفيق آرمان فراکيش
فايل word عربى، دريافت شده از رفيق جلال محمد
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20051230 - غلطگيرى شد.
20051230 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى، دريافت شده از رفيق آرمان فراکيش
20060118 - تنظيم و انتشار متن عربى، ترجمه رفيق جلال محمد
20150602 - - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás Jiménez.
قدم بعدى


Last updated: 2015-06-02