تازه هاى جديد!               hekmat.public-archive.net


تازه هاى اين هفته سايت منصور حکمت

٢٨ ژوئيه ٢٠٠٣


در اين هفته

ترجمه آلمانى مقاله «پيامدهاى وقايع شوروى - مصاحبه با کارگر امروز شماره ‌١٧» از رفيق مسعود رازى دريافت و منتشر شده است.

رفيق سياوش آذرى ترجمه ترکى ٢٥ عنوان ديگر را برايمان فرستاده اند که به ليست ترکى اضافه شده است.

آدرس ايميل رفيق سياوش آذرى، مسئول بخش ترکى سايت منصور حکمت عوض شده است.
آدرس جديد اين است: siyavesazeri@hotmail.com

آدرس جديد در صفحه بنياد و همچنين صفحه اعلانات وارد شده است.

بخش آمار تازه شده است.



١٨ ژوئيه

در اين هفته به همت رفيق اسماعيل ويسى پنج مطلب جديد منتشر شده است:

2540 تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى

3160 درگذشت رفيق احمد اميرى کادر حزب کمونيست کارگرى ايران

3420 پيام به مناسبت درگذشت رفيق حکمت کوتانى - ايسکرا ١٢ - ٩ سپتامبر ١٩٩٨

3430 جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى ميرود - مصاحبه با همبستگى ٥٤ - دسامبر ١٩٩٤

3440 پيامدهاى وقايع شوروى - مصاحبه با کارگر امروز شماره ١٧ - سپتامبر ١٩٩١


بعلاوه سخنرانى رفيق آذر ماجدى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت - ژوئيه ٢٠٠٣

١٢ ژوئيه

مصاحبه صفا حائرى سردبير ايران پرس سرويس که در ژانويه ١٩٩٩ با منصور حکمت انجام شده است، به زبانهاى فارسى، آلمانى و انگليسى منتشر شده است. اين مصاحبه درباره حزب، کمونيسم، رژيم اسلامى، اعراب و اسرائيل است. مصاحبه به زبان انگليسى صورت گرفته و متن انگليسى بقلم صفا حائرى است. متن انگليسى مصاحبه از سايت IPS کپى و تنظيم شده است. متن آلمانى را رفيق توم سلک تهيه کرده و رفيق نازى، مسئول جديد بخش آلمانى سايت منصور حکمت برايمان فرستاده است و تکست فارسى را که قبلا توسط شهلا تهامى تهيه شده است، رفيق سيما بهارى از سوئد برايمان پست کرده است. همينجا از همه شان تشکر ميکنيم.

بعلاوه ترجمه آلمانى مطلب "پايان دادن به تروريسم کار ماست" (ترجمه رفيق توم سلک) هم در اين هفته به سايت اضافه شده است.

در بخش سؤالات (منوى دوم) پاسخ به دو سؤال ديگر را اضافه کرده ايم:

    "چطور کى بورد Keyboard اوروفارسى درست کنيم؟‌‌" و

    "کاراکترهاى اوروفارسى (ãšž ÊŽ) را چطور ميشود نوشت؟"...

اميدواريم اين توضيحات بدرد رفقائى که ميخواهند در پلتاک PalTalk با اوروفارسى بنويسند بخورد.

- صفحه آمار تازه شده است.




٣٠ ژوئن
Audio   قطعنامه اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال - ١٦ر١١ر٢٠٠٠

عناوين صداهاى جديد به ليست آثار هم اضافه شده است:

3370بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
3380هژده تير و جنبش سرنگونى - گفتگو با على جوادى
3390يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال
3400آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال
3410قطعنامه اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال

رفيق بهرام سروش ترجمه انگليسى ٨٩ عنوان را برايمان فرستاده که به ليست انگليسى اضافه شده است.

صفحه آمار تازه شده است.

به اميد ديدار در مراسم بزرگداشت منصور حکمت در لندن!


٢٧ ژوئن
شيوه برخورد به اسـلام مصاحبه با راديو همبستگى مالمو - ١٣ ژوئن ١٩٩٩

٢٦ ژوئن
آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال (على جوادى و آذر ماجدى) - مارس ٢٠٠١

صفحه مخصوص پياده کردن صداها تازه شده است. حالا ميتوانيد حتى صداهاى قبلى را هم بطور کامل، بصورت اسلايدشو پياده کنيد.


* يک خبر خوب    www.ma-hekmat.com

به همت و ابتکار رفيق عامر رسول سايت جديدى که تماما به منصور حکمت اختصاص دارد، به زبان عربى، درست شده است. از اين سايت ديدن کنيد و آدرس آنرا به اطلاع دوستان خود برسانيد.


٢٤ ژوئن
 يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال (مصطفى صابر) - دسامبر ٢٠٠٠

٢٢ ژوئن
 بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ٢٤ مارس ٢٠٠١

 ١٨ تير و جنبش سرنگونى - گفتگو با على جوادى - تابستان ١٣٨٠

* ٢٢ عکس جديد از کنگره سوم که رفيق بابک يزدى برايمان فرستاده اند به مجموعه عکسها اضافه شده است.

* عناوين جديدى که هفته پيش به ليست فارسى اضافه شده بود به همت رفيق فتاح مامند به ليست عربى هم وارد شد.





تازه هاى اين هفته سايت منصور حکمت
١٣ ژوئن ٢٠٠٣

٢ اوديوى جديد!

- بازخوانى کاپيتال مارکس
- آيا پيروزى کمونيسم درايران ممکن است؟

ايندو سخنرانى قبلا بصورت فايل Media player در اختيارتان بود. حالا ميتوانيد آنها را با فورمت Real audio گوش کنيد. صداها صاف و تقويت شده است. اندازه فايل بازخوانى کاپيتال، بعنوان مثال، از ٩١ مگابايت به ٣٥ مگابايت تقليل پيدا کرده است و بنابراين به پهناى باند بسيار کمترى نياز داريد. حتى با يک مودم معمولى هم صدا هم بهتر است و هم قطع و وصل نميشود. ديگر اينکه براى شنيدن صداها از راندن برنامه اى که به ادعاى گزارشهاى متعدد از شما جاسوسى ميکند، بى نياز ميشويد.

از همه مهمتر هر جا که نادر در مورد فورمولها توضيح ميدهد اسلايد آنها را هم ميبيند (مثل تصوير مقابل)

کاپيتال انجيل کارگران است. براى يادگيرى کاپيتال، کارگر فارسى زبان ديگر به اين زوديها معلمى به اين خوبى پيدا نميکند. اين سخنرانى را پياده کنيد و بصورت CD تکثير و پخش کنيد. هر جا که کارگر به کامپيوتر دسترسى دارد بايد اين CD را هم در کنارش داشته باشد.



منوى view را باز کنيد و playlist را فعال کنيد
تا قطعات صدا راحت در دسترستان باشند.

اين هفته ١٦ عنوان جديد به ليستهاى فارسى آثار اضافه شده است. به اين ترتيب همانطور که در بخش آمار ميبينيد تعداد عناوين به ٣٣٨ ميرسد. براى اين عناوين جديد بايد از رفقا فريده آرمان و سيما بهارى تشکر کرد.

3200بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن20010215
3210آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن20010324
3220مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى19990115
3230در حاشيه نامه رفيق جعفر رسا - به عنوان يک خواننده19930715
3240دعوت به کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى، ١٤ تا ١٩ سپتامبر ١٩٩١ - به اعضاى فراکسيون19910805
3250نامه به رفقايى که پرسشنامه فراکسيون در خارج کشور را پر کرده اند19910805
3260توضيحاتى درباره فعاليت با حزب کمونيست کارگرى19911114
3270هشدار! امنيت خود را مراقب باشيد! - کاريکاتور19891015
3280به رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى - نامه و پرسشنامه19910407
3290گزارش درباره نتايج پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران19910903
3300دعوت به جلسه پرسش و پاسخ پس از اعلام موجوديت رسمى حزب کمونيست کارگرى19911115
3310به کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى - يادآورى موازين دوره انتقالى - در پاسخ به نامه اعتراضى ک.م.حکا19931019
3320در مورد تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق - نامه به رفقاى عراقى19930420
3330طرح پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق19930420
3340فعاليت حزبى در خارج کشور - به اعضاى حزب کمونيست کارگرى ايران19921210
3350برخورد نشريه ايران تريبون به احزاب چپ - نامه به رفيق اصغر کريمى19921024

براى تکميل فهرست آثار،
از رفقائى که به نشريات "کارگر امروز" و "ايران تريبون" دسترسى دارند تقاضا ميکنيم با ما تماس بگيرند.




نهم ژوئن ٢٠٠٣

به همت رفقا فتاح مامند و سياوش آذرى

فهرست آثار به زبان عربى و ترکى هم به ترتيب الفبا و هم به ترتيب تاريخ به سايت اضافه شده است.

بخش آمار تازه شده است.


چهارم ژوئن ٢٠٠٣

بمناسبت پنجاه و دومين سال تولد منصور حکمت (ژوبين)

سفرى به گذشته - آذر ماجدى





٣١ر٥ر٢٠٠٣

Audio  اوديوى جديد: استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان - سمينار حزبى، ١٣٦٨

فهرست اعلام و فهرست موضوعات در صفحه جستجو طويل تر شده است.
حتى ميتوانيد (در فهرست موضوعات) بدنبال راه حل براى فيلتر اينترنت بگرديد!
فراموش نکنيد که بجاى جستجو در سايت m-hekmat.com بايد جستجو در همه اينترنت All the web را انتخاب کنيد.


فهرست مقالات ارگانهاى مرکزى
تکميل تر و قابل استفاده شده است.

عناوين مقالات انترناسيونال از شماره ٤ تا ٣٢ به همت رفيق ناصر اصغرى به ليست اضافه شده است.
با کليک کردن به عناوينى که در اين ليست به رنگ آبى هستند ميتوان به خود مقالات رسيد. رنگ قهوه اى نشان ميدهد که چه مقالاتى هنوز بايد تايپ بشوند. فهرست مقالات ارگانهاى مرکزى اکنون از طريق صفحه فهرست آثار هم قابل دسترسى است.

بخش زيادى از اين ليست طولانى، نوشته هايى است که به امضاى کميته ها يا ارگانهاى حزبى و سازمانى منتشر شده است. مسلم است که تعداد معتنابهى از اين مطالب را هم منصور حکمت نوشته است. براى ما هيچ راهى جز اين وجود ندارد که از رفقائى که در ارگانهاى حزبى در کنار منصور حکمت بوده و کار کرده اند، استدعا کنيم که اين نوشته هاى بى نام منصور حکمت را هم مشخص کنند. سايت منصور حکمت بزودى يکساله ميشود. ميبينيد که ما از استدعا کردن خسته نميشويم.


اين عناوين به فهرست هاى فارسى اضافه شده است: (تعداد عناوين ثبت شده ٣٢٢)

3100سخنى با رفقاى حزبى: اهميت توزيع مستقيم نشريه 19931015
3110آزادى سقط جنين لازم شده چون آزاديهاى متعدد انسانى از زنان سلب شده است - مصاحبه با همبستگى 19971015
3120ايسکرا مى پرسد 19980715
3130عادى سازى روابط جمهورى اسلامى و آمريکا، آرى يا نه، و چرا؟ سوال راه کارگر از منصور حکمت 19980715
3140اسلام و اسلام زدايى 19990315
3150درباره کناره گيرى پنج نفر از اعضاى کميته مرکزى 19990615
3160درگذشت رفيق احمد اميرى کادر حزب کمونيست کارگرى ايران 20000215
3170گشت نيروى مسلح حزب کمونيست کارگرى ايران در حومه شهر مريوان - مصاحبه با انترناسيونال 19991015
1635قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - ١٤ اکتبر ٢٠٠ 20001014
3180سياست حزب در رابطه با آکسيون اول ماه مه - سمينار کميته شهر - اسفند ماه ١٣٦٧ 19890315
3190لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠ 20000815






 
٢٣ر٥ر٢٠٠٣

جديد: فهرست آثار به ترتيب تاريخ هم به فارسى و هم به انگليسى
 

توجه داشته باشيد که تعداد عناوين در ليست هاى انگليسى حدودا ٦٠ تا از ليست هاى فارسى کمتر است.
بنابراين اگر فارسى ميدانيد(!) ترجيحا از ليست هاى فارسى استفاده کنيد.

مقاله جديد: (با تشکر از رفيق مصطفى صابر )
1180کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان 19890815

بعلاوه عنوان "سوسياليسم در جهان امروز: ترازنامه و چشم انداز" که بغلط وارد ليست آثار منصور حکمت
شده بود، از فهرست حذف شده است و به اين ترتيب تعداد عناوين ثبت شده ٣١٠ ميشود.

از شما که آرشيو "انترناسيونال" قديم (نه انترناسيونال هفتگى) را در اختيار داريد تقاضا ميکنيم حتما براى
تکميل ليست آثار با ما تماس بگيريد.





 
٢١ر٥ر٢٠٠٣
هفت ترجمه جديد انگليسى
- با تشکر از رفيق مريم نمازى -
 
1720هفته اضطراب- ١٦ فوريه ٢٠٠١ 20010216
1730نورى در انتهاى تونل- مژده آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند! ٢٣ فوريه ٢٠٠١ 20010223
1740جمهورى اسلامى بدون خاتمى- گفتگو با راديو انترناسيونال- ٢٣ مارس ٢٠٠١ 20010323
1780ما نماينده اکثريت مردميم- ايران پس از انتخابات- ٢٢ ژوئن ٢٠٠١ 20010622
1890پيام تبريک به مردم ايران به مناسبت سال نو 20010321
2100مردم بايد انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون 20010810
2130هژده خرداد روز اعتراض است- مصاحبه 20010601






 
١٨ر٥ر٢٠٠٣
يازده ترجمه جديد کردى
ميلله‌ت‏و ناسيوناليزم‏و - به‌رنامه‌ى كومونيزمى كريكارى 19941115
له‌پيناوى داكوكيكردن له‌ خواستى سه‌ربه‌خويى كوردستانى عيراق‏‏‏دا 19950615
فيدراليزم شيعاريكى كونه‌په‌رستانه‌يه‌ 19960615
حيزب و كومه‌لگا - له‌ گروپى فشاره‌وه‌ بو حيزبيكى سياسى 19981115
ئيسلام به‌شيكه‌ له‌ لومپنيزمى نيو كومه‌لگا - گفتوگوى راديوى همبستگى 19990613
وتارى ئيفتتاحيه‌ى كونگره‌ى سييه‌مى حيزبى كومونيستى كريكاريى ئيران - ئوكتوبه‌رى ٢٠٠٠ 20001229
ميزگردى: بالاكردنو ئاوابوونى ئيسلامى سياسى - گفتوگوى وه‌رزنامه‌ى "پرسين" 20010200
دنيا دواى ١١ى سيپته‌مبه‌ر - به‌شى يه‌كه‌م: جه‌نگى تيروريسته‌كان 20010921
دنيا دواى ١١ى سيپته‌مبه‌ر - به‌شى دووه‌م: "جيهانى شارستانى" له‌كويدايه‌ 20010928
دنيا دواى ١١ى سيپته‌مبه‌ر - به‌شى سييه‌م: ئاوابوونى ئيسلامى سياسى 20011012
دنيا دواى ١١ى سيپته‌مبه‌ر - به‌شى چواره‌م: دواى ئه‌فغانستان 20011026

هر مطلب کردى با دو ورژن مختلف در اختيارتان هست. يکى با و يکى بدون حروف ويژه کردى. براى اينکه بتوانيد حروف کردى را ببينيد، بايد ورژن سوم (يا بالاتر) فونت TAHOMA را داشته باشيد. اين فونت مال مايکروسافت است و همراه همه ويندوزها روى کامپيوتر نصب ميشود. ويندوز XP با آخرين ورژن تاهوما عرضه ميشود و مشکلى در نشان دادن حروف کردى ندارد. اگر از ويندوز ديگرى استفاده ميکنيد، احتمالا بايد آخرين ورژن فانت تاهوما را نصب کنيد. بهتر است اول چک کنيد، مطمئن شويد که فونت فعلى شما نميتواند کاراکترهاى کردى را نشان بدهد و بعد در صورت نياز فانت جديد را پياده و نصب کنيد.


با تشکر از رفيق سعيد احمد که اين مقالات را بموقع ترجمه کرده اند و همينطور رفيق فتاح مامند که اين مقالات فورا بمجرد برگشتن از سفر بدستمان رساندند.

اميدواريم به اين ترتيب سر کلاف مقالات کردى باز شده باشد. از منصور حکمت به کردى ترجمه هاى زيادى هست. علاوه بر نوشته هايى که مستقميا مربوط به مسائل کردستانند، مطالب ديگر او هم به کردى ترجمه، چاپ و منتشر شده اند. بويژه در دوره هائى که نادر در مدرسه حزبى اکتبر در کردستان تدريس ميکرد، به همت مسئولين اين مدرسه و انتشارات آنزمان کومه له، مجموعه هاى متنوعى از نوشته هاى منصور حکمت با تم هاى معين، بصورت کتابهاى درسى چاپ و منتشر شد. فقط بايد عده بيشترى همت کنند و آنها را مجددا تايپ کنند و در اختيارمان بگذارند. حال که بار ديگر بحث قدرت در عراق باز شده است حيف است که اين مطالب وسيعا در اختيار جنبش کارگرى کردستان عراق نباشد.




عناوين و مقالات جديد: ١١ مه ٢٠٠٣

صفحه جديد در سايت منصور حکمت: جستجو Search



3000 نزاع جناحهاو چشم انداز آينده - پوشه شماره ٥ 19991215
3070 اطلاعيه درباره کناره گيرى رفيق رضا مقدم از حزب کمونيست کارگرى ايران 19990412
3010 توضيح و مقدمه به مجموعه اسناد مربوط به استعفاها 19990424
2570 خداحافظ رفيق 19990420
0710 زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى (ترجمه انگليسى) 19940415
3020 در رابطه با نوشته رفيق بهمن شفيق تحت عنوان "سند شماره ١، تزهايى درباره يک بين الملل کمونيستى" 19990319
3030 از منظر اژدها - نامه اول در مورد مطلب بهمن 19990407
3040 به کميته ها و فعالين حزب در خارج کشور - درباره نحوه برخورد به اطلاعيه هاى رفقاى مستعفى 19990407

علاوه بر عناوين و مطالب بالا دو عنوان جديد ديگر (فقط عنوان) هم به فهرست آثار اضافه شده است
3080 استراتژى ما در جنبش کردستان 19880715
3090 کارگران کمونيست چه ميگويند ؟؟؟ ؟؟؟

hekmat_web@yahoo.com