تايمز نيو رومن مايکروسافت TIMES.TTFFile size: 316KTypeface name: Times New Roman
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است.
اين همان فونتى که ما فعلا در سايت منصور حکمت از آن استفاده ميکنيم و همراه ويندوز نصب ميشود.

فونتهايى که در زير ميبينيد فقط بخشى از فونت هاى متنوعى است که به ابتکار ‌
KURD IT GROUP
تهيه شده و همه را ميتوانيد از سايتشان پياده کنيد.دياکو kDiyako.ttfFile size: 58 KBTypeface name: Unikurd Diyako

ازمر KEzmer.ttfFile size: 60 KBTypeface name: Unikurd Ezmer

گوران KGoran.ttfFile size: 58 KBTypeface name: Unikurd Goran

هژار kHejar.ttfFile size: 62 KBTypeface name: Unikurd Hejar

همن KHemen.ttfFile size: 60 KBTypeface name: Unikurd Hemen

هيوا kHiwa.ttfFile size: 64 KBTypeface name: Unikurd Hiwa

ژينو kJino.ttfFile size: 70 KBTypeface name: Unikurd Jino

کامران KKamran.ttfFile size: 61 KBTypeface name: Unikurd Kamran

مگرون kMagroon.ttfFile size: 61 KBTypeface name: Unikurd Magroon

ميديا Kmidya.ttfFile size: 53 KBTypeface name: Unikurd Midya

نالى KNali.ttfFile size: 56 KBTypeface name: Unikurd Nali

سيبر KSiber.ttfFile size: 96 KBTypeface name: Unikurd Siber

خانى KXani.ttfFile size: 70 KBTypeface name: Unikurd Xani


نامه هاى تشکرتان را براى info@kurditgroup.org بفرستيد که زحمات قابل تحسينى در خدمت دسترسى مردم کردزبان به کامپيوتر کشيده اند و از قبل آن اين فونتهاى زيبا هم نصيب ما فارسى زبانها شده است.

اگر زبان کردى ميدانيد حتما از سايت www.kurditgroup.org ديدن کنيد.