صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4110
عنوان مطلب "بالا تعیین میکند که این حزب بماند یا بپاشد" - بحث در دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - ٧ و ٨ ژوئیه ٢٠٠١
اوريژينال دو فایل منتشر شده در اینترنت - فوریه ٢٠١٤
تاريخ 13800417 - 20010708
فايل پايه دو فایل mp3، برگرفته از سایت آزادی بیان، منتشر شده توسط ایرج فرزاد
انجام شده 20140227 - تنظیم و انتشار فایلهای rm و smil پس از حذف حرفهای دیگر شرکت کنندگان در جلسه
توضيح صداهای ضبط شده در بعضی قسمتها نامفهوم است. صحبت‌ها پیوسته نیست و از جمله در آخر ناگهان قطع میشود. شاید بشود نوارهای کامل این جلسه را پیدا و نسخه بهتری را روی سایت منتشر کرد.


Last updated: 2014-02-27