صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4105
عنوان مطلب جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى، ٧ اوت ١٩٩٤ - ترکيه، ک.ش، آموزش، نشريه زنان
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب
تاريخ 13730516 - 19940807
فايل پايه فايلهاى اوديو دريافت شده از رفيق مصطفى اسدپور
NeshastDovomDattarSiasi19940807-2.wav
انجام شده 2012-07-01 - استخراج، تنطيم و انتشار صحبتهاى نادر smil در ٦ قسمت
توضيح


Last updated: 2012-07-01