صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4083
عنوان مطلب دعوت به عضويت در کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى
نامه به تعدادى از کادرهاى حزب کمونيست ايران در خارج کشور
اوريژينال آرشيو کورش مدرسى بصورت فايل پارس‌نگار
تاريخ 13690810 - 19901101
فايل پايه فايل html دريافت شده از کورش مدرسى
انجام شده 20120124 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2012-01-24