صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4075
عنوان مطلب اوضاع سیاسى ایران - تناقض کاپیتالیسم و تئوکراسى، وضعیت جمهورى اسلامى، بن‌بست آخر - آوریل ١٩٩٥
اوريژينال فايل صداى mp3 دريافت شده از رفيق دنيس مر.
تاريخ 13740115 - 19950415
فايل پايه فايل صداى MP3 دريافت شده از رفيق دنيس مر.
شش قطعه 09:08 10:13 06:06 04:17 10:10 10:14
انجام شده 20090425 - تنظيم و انتشار فايل صدا دريافت شده از رفيق دنيس مر.
قدم بعدى


Last updated: 2009-04-25