صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3964
عنوان مطلب درباره تحزّب و اصول سازمانى حزب - سخنرانى در کنفرانس سالانه تشکيلات سوئد - استکهلم
اوريژينال سى دى دريافت شده از رفيق بيژن شهابى
تاريخ 13741015 - 19960115
فايل پايه تعويض با فايلهاى اوديوى دريافت شده از رفيق مصطفى اسدپور.
بعلت کيفيت بهتر صدا و تکميل بودنش با بخش پاسخ به سئوالات
Soxanrani-Jalase-kadrha-Swed-Kasett_1.wav
Soxanraini-jalase-Kadrha-Swed-Kasett_2&3.wav
انجام شده 20061010 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20120701 - دو قطعه قبلا منتشر شده که اصل سخنرانى است، با فايل اوديوى اول دريافت شده از مصطفى اسدپور تعويض شد. بعلاوه صحبتهاى فايل دوم که مربوط به پاسخ به سؤالات حاضرين است، به مجموعه اضافه شد. طول گفتار از ١ ساعت و ٣٤ دقيقه به ٢ ساعت و ٢٩ دقيقه افزايش پيدا کرد.
توضيح


Last updated: 2012-07-01