صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3954
عنوان مطلب پاسخ به نقد طرح تدارک حزب - ٢٧ آبان ١٣٦١
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
433_01 + 121_02
تاريخ 13610827 - 19821118
فايل پايه
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070519 - بخش دوم نوار اضافه شد 121_02
توضيح ظاهرا کل اين جلسه در ٥ نوار ضبط شده که فقط دو تاى آنها در آرشيو باقى مانده است. در اين جلسه نادر، حميد، بهمن، عبدالله و شعيب شرکت داشته اند


Last updated: 2007-05-19