صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1631
عنوان مطلب تذکراتی درباره طرز برخورد به جنبش طبقه کارگر - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠ (عنوان را این سایت انتخاب کرده است)
اوريژينال ویدیویى که قبلاً در سایتهای حزبی بود و حالا در یوتوب، تحت عنوان "درباره جایگاه سیاسی طبقه کارگر"
تاريخ 13790723 - 20001014
فايل پايه
انجام شده 20150621 - تنظیم و انتشار فایل صدا از روی ویدیوی منتشر شده در یوتوب
توضيح سخنرانیهای کنگره سوم بصورت ویدیو موجود بود و در سایت wpiran.org در دسترس همگان. از صفحه صداهای این سایت به آن ویدیوها لینک داده شده بود. اما متاسفانه آن لینکها دیگر کار نمیکنند. بعد از تذکر اصغر کریمی این سخنرانی به مجموعه صداها اضافه شد.


Last updated: 2015-06-21